00h00 ngày 13.10.2015 Bảo trì 3Q Củ Hành Update phiên bản "Big Update 3D"

các Tướng Quân thân mến,

Game 3Q Củ Hành sẽ được bảo trì vào sáng Thứ Ba- ngày 13/10/2015 nhằm bảo dưỡng và nâng cấp để tiến hành cập nhật phiên bản "Big Update 3D". Ngay sau đây là thông tin chi tiết:

THÔNG BÁO BẢO TRÌ  GAME 3Q CỦ HÀNH CẬP NHẬT PHIÊN BẢN "BIG UPDATE 3D"

Trong thời gian bảo trì, các tướng quân không thể đăng nhập vào game cũng như tham gia vào các chương trình, sự kiện của game

Thời gian dự kiến: Từ 00h00' ngày 13/10/2015

Thời gian hoàn tất bảo trì dự kiến: 11h00' ngày 14/10/2015

Nay kính báo,

Top