04H30 - 07H00 ngày 23.10.2015 Bảo trì 3Q Củ Hành và 3Q Củ Hành 3D

các Tướng Quân thân mến,

Hệ thống Máy Chủ 3Q Củ Hành sẽ được bảo trì vào sáng Thứ sáu - ngày 23/10/2015 nhằm bảo dưỡng và nâng cấp để phục vụ cho quá trình "hành nhau" của các Tướng Quân thêm phần thuận lợi hơn. Ngay sau đây là thông tin chi tiết:

THÔNG BÁO BẢO TRÌ MÁY CHỦ GAME 3Q CỦ HÀNH ,

GAME 3Q CỦ HÀNH 3D 

Trong thời gian bảo trì, các tướng quân không thể đăng nhập vào 02 máy chủ  trên.

Thời gian dự kiến: Từ 04h30' đến 07h00' thứ Sáu, ngày 23/10/2015

Nay kính báo,

Top