[06h00' sáng 14/11] Bảo trì toàn bộ máy chủ 'Củ Hành'

Nhằm đảm bảo quá trình "hành nhau" của các Tướng Quân luôn được thoải mái và thuận lợi, Bổn Soái sẽ tiến hành bảo trì hệ thống máy chủ Củ Hành vào sáng mai. Cụ thể như sau:

BẢO TRÌ TOÀN BỘ MÁY CHỦ CỦ HÀNH

Bao gồm các kênh: Củ Hành 1, Củ Hành 2, Củ Hành 3

Thời gian dự kiến: Từ 06h00' đến 06h15' thứ tư, ngày 14/11/2012.

Xin cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân vui lòng chạy lại chương trình AutoUpdate để trò chơi vận hành được tốt nhất.

Nay kính báo,

Top