[18h00' Ngày 10/11] Ra mắt máy chủ Củ Cải - Thắng, thua không được cãi!

Vừa nhận được tin còn 03 ngày nữa Mộng Tam Quốc bước vào giai đoạn Closed Beta không xóa nhân vật, các Tướng Sĩ từ các nơi đã ùn ùn kéo về để luyện tập chờ ngày xông trận, các máy chủ Củ Hành và Của Tỏi vốn đã đông đúc càng thêm chật chội. Không thể để cho ba quân tướng sĩ lo lắng vì thiếu đất dụng võ, Bổn Soái quyết định mở thêm máy chủ mới vào thứ bảy (ngày 10/11), cụ thể như sau:

18h00' thứ bảy, ngày 10/11 - Khai mở máy chủ Củ Cải

Máy chủ Củ Cải - Thắng, thua không được cãi!

Để các Tướng Quân thuận tiện trong quá trình tham gia trải nghiệm, Bổn Soái lưu ý:

  • Thời gian Alpha Test: Bắt đầu từ 10h00' sáng 05/11/2012 và kết thúc vào ngày 11/11/2012.
  • Tất cả các nhân vật tham gia sẽ bị reset (xóa toàn bộ thông tin, dữ liệu nhân vật) khi kết thúc thời gian thử nghiệm.

Nay bá cáo,

Top