22/04/2016 Boss Thế Giới Ứng Long Trở Lại

Các Tướng Quân Thân Mến,

Quân Sư Củ Hành xin thông báo, vào ngày 22/04/2016 sắp tới, Boss Thế Giới "Ứng Long" sẽ được mở lại. Những Tướng Quân chưa nhận thưởng từ chương trình, hay nhanh chóng nhận thưởng trước ngày 22/04 để những phần thưởng không bị mất.

Lưu Ý: Sau khi mở lại, khi tham gia Boss Thế Giới điều kiện cần thiết là phải có 5 Tướng Quân tham gia phòng mới có thể bắt đầu.

Top