22/04/2016: Tạm đóng Củ Hành LoD & Củ Hành LoD 10vs10 phiên bản 2D

Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin được thông báo đến toàn bộ Tướng Quân về việc tạm đóng 2 bản đồ Củ Hành LoD & Củ Hành LoD 10vs10 ở phiên bản 2D. Thông tin chi tiết như sau:

THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG MAP CỦ HÀNH LOD & CỦ HÀNH LOD 10VS10 (PHIÊN BẢN 2D)

Trong thời gian bảo trì, Củ Hành LoD & Củ Hành LoD 10vs10 vẫn được mở ở Kênh 11 & 12 Phiên Bản 3D

Thời gian dự kiến: Tạm Đóng đến khi có thông báo mở lại

Mong các Tướng Quân thông cảm vì sự bất tiện này. Nếu hoàn tất bảo trì sớm Quân Sư Củ hành sẽ có thông báo tại trang chủ 3q.360play.vn

Top