[23h ngày 27/11 đến 2h ngày 28/11] Bảo trì diễn đàn 3Q Củ Hành

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, diễn đàn 3Q Củ Hành sẽ bảo trì để nâng cấp hệ thống. Thông tin cụ thể như sau:

BẢO TRÌ DIỄN ĐÀN 3Q CỦ HÀNH!

Thời gian dự kiến: Từ 23h00' thứ tư ngày 27/10 đến 02h00' thứ năm ngày 28/10/2013

Xin cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Trong thời gian bảo trì, các Tướng Quân tạm thời sẽ không thể truy cập vào diễn đàn.

Sau thời gian bảo trì, Tướng Quân có thể truy cập diễn đàn và tiếp tục trao đổi thảo luận cùng hảo hữu.

Nay kính báo,

Top