[23h00' ngày 11/11] Bảo trì kết thúc giai đoạn Alpha Test

Vào lúc 23h00' đêm nay (11/11), Mộng Tam Quốc sẽ kết thúc giai đoạn Alpha Test. Tin rằng trong khoảng thời gian vừa qua các Tướng Quân cũng đã có được nhiều niềm vui, kinh nghiệm thi đấu và cả tình bằng hữu trong quá trình trải nghiệm. Thay mặt Ban điều hành, Bổn Soái xin được gửi lời tri ân đến tất cả các Tướng Quân.

23h00' NGÀY 11/11 - Mộng Tam Quốc kết thúc Alpha Test.

07h00' ngày 12/11 - Chính thức Closed Beta, không xóa nhân vật!

Theo đó, để bảo dưỡng hệ thống máy chủ sẵn sàng cho ngày Closed Beta, Bổn Soái sẽ tạm bảo trì máy chủ Củ Hành, Củ Tỏi & Củ Cải đêm nay, cụ thể như sau:

BẢO TRÌ MÁY CHỦ CỦ HÀNH, CỦ TỎI & CỦ CẢI

Thời gian dự kiến: Từ 23h00' ngày 11/11 đến 07h00' ngày 12/11/2012

Nay kính báo,

Top