[360Game Plus] Hướng dẫn khắc phục tình trạng không tính thời gian online

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG KHÔNG TÍNH THỜI GIAN ONLINE

  • Thời gian qua, BQT đã tiếp nhận được khá nhiều thông tin về việc không tính thời gian online khi tham gia chơi 3Q Củ Hành trên 360Game Plus, các Tướng Quân lưu ý, để 360Game Plus tính thời gian online cho các Tướng Quân khi tham gia Game 3Q Củ Hành, các Tướng Quân vui lòng KHÔNG TẮT 360GAME PLUS SAU KHI ĐĂNG NHẬP (CÓ THỂ HIDE), nếu không hệ thống sẽ không thể tính thời gian.

Top