[3Q Clip] Tổng hợp replay giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm giúp các Tướng Quân có thể thưởng thức những màn so tài đỉnh cao trong các giải đấu của game Củ Hành như Quân Đoàn Tranh Bá, Vãi Hành, Siêu Vãi Hành, Lẩu Hành 10 vs. 10..., kho Video Clip sẽ liên tục cập nhật replay của các trận đấu để các Tướng Quân tiện theo dõi.

Như vậy, ngoài việc xem trực tiếp trận đấu trên kênh Live Stream, các Tướng Quân còn có thể xem lại replay trận đấu một cách bao quát hơn, từ đó rút ra những chiến lược, chiến thuật mới khi tham chiến.

KHO VIDEO CLIP CÁC TRẬN ĐẤU "GAME CỦ HÀNH"

Mời các Tướng Quân cùng thưởng thức những trận đấu đỉnh cao!

Replay mới nhất

Quân Đoàn Tranh Bá - Tứ kết, ngày 14/04/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 14/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết 3QDangCap vs. MaTộc [Trận 1]

Link tải .rcd

2 14/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết 3QDangCap vs. MaTộc [Trận 2]

Link tải .rcd

3 14/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết 3QDangCap vs. MaTộc [Trận 3]

Link tải .rcd

4 14/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết s2Family vs. Bá.Đạo [Trận 1]

Link tải .rcd

5 14/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết s2Family vs. Bá.Đạo [Trận 2]

Link tải .rcd

6 14/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết s2Family vs. Bá.Đạo [Trận 3]

Link tải .rcd

Quân Đoàn Tranh Bá - Tứ kết, ngày 13/04/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 13/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết Cuồng Vũ vs. ™ViêmĐế™ [Trận 1]

Link tải .rcd

2 13/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết Cuồng Vũ vs. ™ViêmĐế™ [Trận 2]

Link tải .rcd

3 13/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết Cuồng Vũ vs. ™ViêmĐế™ [Trận 3]

Link tải .rcd

4 13/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết »¯What.The.F..uck¯« vs. D.O.T.A [Trận 1]

Link tải .rcd

5 13/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết »¯What.The.F..uck¯« vs. D.O.T.A [Trận 2]

Link tải .rcd

6 13/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Tứ Kết »¯What.The.F..uck¯« vs. D.O.T.A [Trận 3]

Link tải .rcd

Replay cũ hơn

Quân Đoàn Tranh Bá - Vòng bảng ngày 07/04/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 07/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng 3QDangCap vs. HồngHưng [Trận 1]

Link tải .rcd

2 07/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng AOE_PhanThiết vs. Bá.Đạo [Trận 1]

Link tải .rcd

3 07/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng AOE_PhanThiết vs. Bá.Đạo [Trận 2]

Link tải .rcd

4 07/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng AOE_PhanThiết vs. Bá.Đạo [Trận 3]

Link tải .rcd

5 07/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng MaTộc vs. My_Friends [Trận 2]

Link tải .rcd

6 07/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng MaTộc vs. My_Friends [Trận 3]

Link tải .rcd

Quân Đoàn Tranh Bá - Vòng bảng ngày 06/04/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 06/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Cuồng Vũ vs. D.O.T.A [trận 1]

Link tải .rcd

2 06/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Cuồng Vũ vs. D.O.T.A [trận 1]

Link tải .rcd

3 06/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Cuồng Vũ vs. D.O.T.A [trận 1]

Link tải .rcd

4 06/04/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Hero vs. ™ViêmĐế™ [Trận 2]

Link tải .rcd

Quân Đoàn Tranh Bá - Vòng bảng ngày 31/03/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng 3QDangCap vs. Bá.Đạo [Trận 1]

Link tải .rcd

2 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng 3QDangCap vs. Bá.Đạo [Trận 2]

Link tải .rcd

3 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng 3QDangCap vs. Bá.Đạo [Trận 3]

Link tải .rcd

4 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng codohue vs. My_Friends [Trận 2]

Link tải .rcd

5 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng codohue vs. My_Friends [Trận 3]

Link tải .rcd

6 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Cuồng Vũ vs. Cần_Thơ_Club [Trận 1]

Link tải .rcd

7 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Cuồng Vũ vs. Cần_Thơ_Club [Trận 2] Link tải .rcd
8 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Cuồng Vũ vs. Cần_Thơ_Club [Trận 3] Link tải .rcd
9 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng HồngHưng vs. AOE_PhanThiết [Trận 1] Link tải .rcd
10 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng HồngHưng vs. AOE_PhanThiết [Trận 2] Link tải .rcd
11 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng HồngHưng vs. AOE_PhanThiết [Trận 3] Link tải .rcd
12 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng ™ViêmĐế™ vs. »•†£ØngHổMôn†•«™ [Trận 1] Link tải .rcd
13 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng ™ViêmĐế™ vs. »•†£ØngHổMôn†•«™ [Trận 2] Link tải .rcd
14 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng ™ViêmĐế™ vs. »•†£ØngHổMôn†•«™ [Trận 3] Link tải .rcd
15 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng »¯What.The.F..uck¯« vs. Hero [Trận 1] Link tải .rcd
16 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng »¯What.The.F..uck¯« vs. Hero [Trận 2] Link tải .rcd
17 31/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng »¯What.The.F..uck¯« vs. Hero [Trận 3] Link tải .rcd
Quân Đoàn Tranh Bá - Vòng bảng ngày 30/03/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng 3QDangCap vs.AOE_PhanThiết [Trận 1]

Link tải .rcd

2 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng 3QDangCap vs.AOE_PhanThiết [Trận 2]

Link tải .rcd

3 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng 3QDangCap vs.AOE_PhanThiết [Trận 2]

Link tải .rcd

4 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng [G.O.W]-School vs.Cuồng Vũ [Trận 1]

Link tải .rcd

5 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng [G.O.W]-School vs.Cuồng Vũ [Trận 2]

Link tải .rcd

6 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng [G.O.W]-School vs.Cuồng Vũ [Trận 3]

Link tải .rcd

7 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng MaTộc vs. codohue [Trận 3] Link tải .rcd
8 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng »¯What.The.F..uck¯«vs. ™ViêmĐế™ [Trận 1] Link tải .rcd
9 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng »¯What.The.F..uck¯«vs. ™ViêmĐế™ [Trận 2] Link tải .rcd
10 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng »¯What.The.F..uck¯«vs. ™ViêmĐế™ [Trận 3] Link tải .rcd
11 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Bá.Đạo vs.HồngHưng [Trận 1] Link tải .rcd
12 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Bá.Đạo vs.HồngHưng [Trận 2] Link tải .rcd
13 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Bá.Đạo vs.HồngHưng [Trận 3] Link tải .rcd
14 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng D.O.T.A vs.Cần_Thơ_Club [Trận 1] Link tải .rcd
15 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng D.O.T.A vs.Cần_Thơ_Club [Trận 2] Link tải .rcd
16 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng D.O.T.A vs.Cần_Thơ_Club [Trận 3] Link tải .rcd
17 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Hero vs. »•†£ØngHổMôn†•«™ [Trận 1] Link tải .rcd
18 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Hero vs. »•†£ØngHổMôn†•«™ [Trận 2] Link tải .rcd
19 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng Hero vs. »•†£ØngHổMôn†•«™ [Trận 3] Link tải .rcd
20 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng s2Family vs.My_Friends [Trận 1] Link tải .rcd
21 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng s2Family vs.My_Friends [Trận 2] Link tải .rcd
22 30/03/2013 Quân Đoàn Tranh Bá Vòng bảng s2Family vs.My_Friends [Trận 3] Link tải .rcd
Lẩu Hành 10 vs. 10 - 17/03/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 17/03/2013 Lẩu Hành 10 vs. 10 - Lần 1 Hà Nội - Chung kết đấu vòng tròn - Trận 1 GOW vs. DOTA

Link tải .rcd

2 17/03/2013 Lẩu Hành 10 vs. 10 - Lần 1 Hà Nội - Chung kết đấu vòng tròn - Trận 2 GOW vs. GameTV

Link tải .rcd

3 17/03/2013 Lẩu Hành 10 vs. 10 - Lần 1 Hà Nội - Chung kết đấu vòng tròn - Trận 3 DOTA vs. GameTV

Link tải .rcd

4 17/03/2013 Lẩu Hành 10 vs. 10 - Lần 1 Bán kết 1 ForFun vs. NotFunny

Link tải .rcd

5 17/03/2013 Lẩu Hành 10 vs. 10 - Lần 1 Bán kết 2 3FFamily vs. HoiGameThuMTQ

Link tải .rcd

6 17/03/2013 Lẩu Hành 10 vs. 10 - Lần 1 Tranh hạng 3 NotFunny vs. HoiGameThuMTQ

Link tải .rcd

7 17/03/2013 Lẩu Hành 10 vs. 10 - Lần 1 Trận chung kết 3FFamily vs. ForFun

Link tải .rcd

Giải đấu Siêu Vãi Hành 3 - 27/01/2013
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 27/01/2013 Siêu Vãi Hành lần 3 Trận chung kết SG3Q vs. SOS

Link tải .rcd

2 27/01/2013 Siêu Vãi Hành lần 3 Bán kết 1 SG3Q vs. FriendForever Link tải .rcd
3 27/01/2013 Siêu Vãi Hành lần 3 Bán kết 12 SOS vs. 1st.vn Link tải .rcd
Giải đấu Siêu Vãi Hành giao lưu Hà Nội & Tp. HCM - 08/12/2012
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 08/12/2012 Siêu *** Hành - Giao lưu Hà Nội - Tp.HCM Trận chung kết D.O.T.A Ares vs. SOS

Link tải .rcd

Link tải .mp4

Giải đấu Vãi Hành 3 - 09/12/2012
SttThời gianGiải đấuTrậnCặp đấuLink tải về
1 09/12/2012 *** Hành lần 3 Tứ kết 1 Bà 3 Bán Bánh Bèo vs. AOE Tân Bình Link tải .rcd
2 09/12/2012 *** Hành lần 3 Tứ kết 2 NgoaLong vs. SOS Link tải .rcd
3 09/12/2012 *** Hành lần 3 Tứ kết 3 SaiGon3Q vs. đấukhôngthắng Link tải .rcd
4 09/12/2012 *** Hành lần 3 Tứ kết 4 Thím8RụngRăng vs. KhuPhố 2 Link tải .rcd
5 09/12/2012 *** Hành lần 3 Bán kết 1 SaiGon3Q vs. SOS Link tải .rcd
6 09/12/2012 *** Hành lần 3 Bán kết 2 Thím8RụngRăng vs. AOE TânBình Link tải .rcd
7 09/12/2012 *** Hành lần 3 Tranh hạng 3 SOS vs. AOE TânBình Link tải .rcd
8 09/12/2012 *** Hành lần 3 Trận chung kết SaiGon3Q vs. Thím8RụngRăng Link tải .rcd

Hướng dẫn xem replay

- Bước 1: Nhấn vào link tải để tải về trận đấu muốn xem. Tập tin tải về sẽ có đuôi .rcd.

- Bước 2: Copy & chép tập tin vừa tải về vào thư mục ManualReplays theo đường dẫn .../MộngTamQuốc/NEW/Replay/ManualReplays trong thư mục cài đặt game.

- Bước 3: Đăng nhập vào game, nhấn nút "Xem", chọn mục "Ghi Hình" để xem lại trận đấu vừa được lưu trữ.

Xem thêm hướng dẫn về thao tác ghi hình và cách xem lại các trận đấu tại đây.

Top