[Ảnh phòng 3Q] Năm mới, thay áo mới với hình nền 3Q cực độc!

Khởi đầu năm mới Quý Tỵ 2013 với nhiều thuận lợi, mời các Tướng Quân hãy cùng 3Q- Game Củ Hành trang hoàng màn hình nền máy tính bằng bộ hình nền cực độc.

Nhấn vào thư viện ảnh để có thể xem được hình với nhiều kích thước khác nhau.

Các Tướng Quân có thể nhấn vào hình để xem hình phóng to.

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Nhấn vào đây để vào thư viện - Ảnh phòng 3Q để xem nhiều hình hơn.

Top