[Bản đồ mới] Khiêu chiến Boss Viên Thuật ra mắt 16/5/2014

Viên Thuật và Viên Thiệu từng liên minh chống lại Đổng Trác. Tuy nhiên sau đó, Viên Thuật tình cờ đoạt được Ngọc Tỉ hấp thu ma tính, biến thành Viên Thuật Hóa Long.

Viên Thuật cậy thế Chân Long tâm tính thay đổi, trước bất hòa với Viên Thiệu, sau càng ngông cuồng ngạo mạn, dã tâm thâu tóm toàn thiên hạ. Thiên hạ sắp nguy nan, các Tướng Quân hãy nhanh chóng tiêu diệt!

KHIÊU CHIẾN BOSS VIÊN THUẬT HÓA LONG

BẮT ĐẦU: THỨ SÁU, 16/5/2014.


Boss Viên Thuật Hóa Long

Điều kiện

 • Thời gian: Diễn ra mỗi ngày.
 • Số người tối đa: Từ 1 đến 5 người.
 • Điều kiện: Hành trang có Viên Thuật Khiêu Chiến Lệnh.
 • Thiếp lập bản đồ: Như hình bên dưới.

Mô tả

 • Tiền Vàng ban đầu: 15.000
 • Cấp ban đầu: 11
 • Thời gian thi đấu: Tối đa 10 phút
 • Điều kiện thắng: Tiêu diệt Boss Viên Thuật Hóa Long trước khi hết giờ.

Boss Viên Thuật Hóa Long

Gợi ý

Gợi ý: Lập tổ đội có 2 Tướng gây sát thương phân tán, 2 Tướng có kỹ năng khống chế, 1 Tướng hỗ trợ buff máu.

Trong bản đồ này, mỗi lần Viên Thuật mất 25000 máu sẽ gọi ra nhiều long khí, người chơi cần tập trung sức mạnh tiêu diệt chúng, cũng cần chú ý 1 số kỹ năng uy hiếp khác của Viên Thuật.

Phần thưởng (nhận ngẫu nhiên)

Hình thứcPhần thưởngHình ảnh
Tiêu diệt Viên Thuật
 • Trảm Tướng Kỳ Lv2
Vượt ải 6 phút (Nhóm)
 • Tử Hoàng Khiêu Chiến Lệnh
Được điểm S trở lên
 • Thẻ Kho Báu Quần Hùng
Được điểm A trở lên
 • Túi Nhung
Được điểm B trở lên
 • Thiên Canh Phá Ma Khải (Bộ) (Vĩnh viễn)
Được điểm C trở lên
 • Đại Kim Chùy Binh Đoàn! Thẻ Biến Thân
Được điểm D trở lên
 • Túi Gấm Quần Hùng Bảo Đồ
Vượt ải
 • Túi Nhung
Vượt ải
 • Thiên Canh Phá Ma Ngoa (Bộ) (Vĩnh viễn)
Vượt ải
 • Đá cường hóa lục
Top