[Bản Đồ Mới] Khiêu chiến Lữ Bố, nhận trang bị Chiến Quỷ

Lữ Bố, mãnh tướng từng phục vụ dưới trướng Đổng Trác. Võ nghệ tinh thông, tay cầm Phượng Thiên Họa Kích, kích pháp xuất quỷ nhập thần, có thể 1 mình chống chọi vạn quân thiện chiến.

Lữ Bố từng một mình độc chiến tam anh - Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi trăm hồi bất phân thắng bại. Sức mạnh của y khiến cả tam tộc Ma - Nhân - Thần đều phải khiếp sợ và dè chừng y vài phần. Cho rằng trên đời không ai có thể đánh bại mình, Lữ Bố đã lên tiếng khiêu chiến Hắc Ám Bá Chủ - Tào Tháo với ý đồ thâu tóm thiên hạ. Liệu anh hùng nào có khả năng đối chọi với hắn?

KHIÊU CHIẾN BOSS THIÊN HẠ VÔ ĐỊCH - LỮ BỐ

KHAI MỞ BẢN ĐỒ: THỨ SÁU, 28/08/2013.


Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố

Điều kiện

 • Thời gian: Diễn ra mỗi ngày.
 • Giới hạn số người: Từ 1 đến 5 người tham gian. Hành trang mỗi người phải có Lữ Bố Khiêu Chiến Lệnh.
 • Tiền Vàng ban đầu: 20.000
 • Điều kiện thắng: Tiêu diệt Boss Lữ Bố trong vòng 16 phút.
 • Điều kiện thua: Tào Tháo chết hoặc hết 16 phút.

Gợi ý

Chịu ảnh hưởng khí trường của Lữ Bố, lính trong bản đồ có đặc tính phản xạ tấn công vật lý tầm xa, kiến nghị người chơi chọn tướng thi triển cận chiến hoặc phép thuật.

Lính nhiều nên gom chúng lại rồi dùng kỹ năng phân tán hoặc sát thương. Người chơi cần phá 5 ải mới có thể giải cứu Tào Tháo, mỗi cửa ải ở trạng thái Vô Địch, phá ải cần tiêu diệt hết lính ải này thì mới mở tiếp ải sau.


Lính Tinh Anh Tây Lương Bộ Binh có khả năng phản xạ sát thương cực lớn

Người chơi cần phải nhanh chóng tiến vào tiêu diệt lính canh. Lữ Bố có kỹ năng Thiên Quân Đột Kích, vô địch trong 10 giây, gây nổ choáng trong 3 giây và gây sát thương cực lớn kiến nghị người chơi bày trận theo hướng chính để ứng phó.

Chú ý không để kỹ năng của Lữ Bố đánh trúng Tào Tháo, nếu không sẽ rất nguy hiểm!

 • Một số hình ảnh khiêu chiến Boss Lữ Bố:

Kỹ năng Thiên Quân Đột Kích của Boss Lữ Bố

Kỹ năng bạo nộ khủng khiếp của Boss Lữ Bố

Thông tin về boss

Tống Hiến
BossThông tinChi tiết

Tống Hiến
Điểm HP 50000
Điểm MP 1000
Loại hình tấn công Anh hùng
Điểm sát thương ban đầu 89 - 920
Phạm vi tấn công 100
Loại hình phòng thủ Gia Cường
Hộ giáp ban đầu 29
Loại hình vũ khí Cận chiến

- Kỹ năng của boss:

BossTên kỹ năngDiễn giải

Tống Hiến
Côn Lôn Phá Gây 600 điểm sát thương và chấn động không trung đối với kẻ địch trong phạm vi 500 phía trước, thời gian chờ 35 giây
Chiến Hỏa Phần Thân

Đốt 1 đơn vị mục tiêu, duy trì 10 giây. Đơn vị mục tiêu mỗi lần di chuyển đều tạo Hỏa Trụ thiêu đốt vị trí mục tiêu, gây 300 sát thương mỗi giây, duy trì 12 giây.

Hỏa Bộc Xung Thiên

Thi triển 1 Hỏa Diệm gây nổ, mỗi lần tạo 800 điểm sát thương, tối đa bắn 12 lần

Trần Cung
BossThông tinChi tiết

Trần Cung
Điểm HP 60000
Điểm MP 1000
Loại hình tấn công Anh hùng
Điểm sát thương ban đầu 769 - 820
Phạm vi tấn công 500
Loại hình phòng thủ Gia Cường
Hộ giáp ban đầu 26
Loại hình vũ khí Cận chiến

- Kỹ năng của boss:

BossTên kỹ năngDiễn giải

Trần Cung
Ly Gián Kế Khiến mục tiêu bị bấn loạn, trong 20 giây tấn công đơn vị lân cận bất kỳ, thời gian chờ 30 giây.
Chấn Chấn Hoàn

Tạo 1 màn chắn ngoài phạm vi 400-700, sau 3 giây gây 4000 điểm sát thương cho kẻ địch bên trong, thời gian chờ 35 giây.

Quang Kiếm Xạ

Hình thành một trận quang kiếm xung quanh, gây 1500 điểm sát thương và giảm tốc độ kẻ địch , duy trì 3 giây.

Chiến Quỷ Lữ Bố
BossThông tinChi tiết

Lữ Bố
Điểm HP 200000
Điểm MP 1000
Loại hình tấn công Anh hùng
Điểm sát thương ban đầu 1150 - 1254
Phạm vi tấn công 100
Loại hình phòng thủ Gia Cường
Hộ giáp ban đầu 3126
Loại hình vũ khí Cận chiến

- Kỹ năng của boss:

BossTên kỹ năngDiễn giải

Lữ Bố
Uy Á Giảm 40% tấn công cho đơn vị cận chiến trong phạm vi 900 xung quanh.
Thiên Hạ Vô Địch

Tăng 100 điểm phòng thủ, 2000 điểm tấn công phấn toái, tốc độ di chuyển 500, duy trì 15 giây, thời gian chờ 55 giây.

Thiên Kích Tỷ lệ 10% gây tấn công x2, choáng 0.5 giây
Thiên Quân Đột Kích Vô Địch 10 giây, mỗi giây triệu hồi Kỵ Binh xung kích địch, thể tích va chạm 200, gây nổ choáng 3 giây đối với mỗi kẻ địch gặp lần đầu, và gây 3300 sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi bán kính 500 xung quanh đơn vị này.
Lôi Điện Chiến Pháp Tăng 100% tốc độ tấn công, bị tấn công chịu thêm 50% sát thương, tấn công mục tiêu 100% tạo ra hiệu quả Lôi Điện, gây 300 điểm sát thương pháp thuật cho kẻ địch trực tiếp trong cự ly 700. Thời gian chờ 50 giây, duy trì 10 giây.
Quỷ Thần Chiến Kích Gom khí của mục tiêu trong phạm vi 1000, nổ sát khí bản thân và ngưng tụ thành chiến kích, gây 3000 điểm sát thương cho mục tiêu ở phạm vi xung quanh.
Chiến Thiên Quỷ Thần Kích

Ngâm 3 giây, sát khí ngưng tụ thành hồng quang, gây 3000 sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 1000 xung quanh, hậu kỳ lĩnh ngộ.

Phần thưởng nhận được

Hình thứcDanh hiệuPhần thưởngHình ảnh / Ghi chú
Tiêu diệt Lữ Bố Tiêu diệt Lữ Bố
 • Trảm Tướng Kỳ Lv2
Tiêu diệt Tống Hiến (nhóm) Tiêu Diệt Tống Hiến (nhóm)
 • Túi Sợi Đay
Tiêu diệt Trần Cung  Tiêu Diệt Trần Cung
 • Ngân Khoáng Thạch
Vượt ải trong 15 phút (nhóm)  Vượt Ải Nhanh
 • Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
Hạ Hầu Đôn sống sót  Hạ Hầu Đôn Sống Sót
 • Túi Nhung
Khi vượt ải Tào Tháo HP 50% trở lên  Tào Tháo HP trên một nửa!
 • Cành Tùng
Được điểm S trở lên  
 • Túi Tử Kim
Được điểm A trở lên  
 • Thẻ Biến Thân Đại Kim Chùy Binh Đoàn
 
Được điểm B trở lên  
 • Thẻ Kho Báu Lữ Bố
 
Được điểm C trở lên  
 • Túi Vô Địch Chiến Quỷ
 
Được điểm D trở lên  
 • Loa nhỏ-Lam
DPS tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải.  
 • DPS tốt nhất
 
Trị liệu tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải.  
 • Thẻ Biến Thân Chiến Quỷ Lữ Bố
 
Best tank, số người tham gia >2, vượt ải  
 • Best Tank
 
Qua ải  
 • Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác
Qua ải  
 • Thẻ Biến Thân Chiến Quỷ Lữ Bố
Qua ải  
 • Đá Cường Hóa Lục
Top