Bản đồ mới: Vượt Ải Hán Tổ Lăng

Bản đồ Vượt Ải Hán Tổ Lăng là phó bản mới nhất của 3Q Củ Hành, khác với các bản đồ phó bản trước đây chỉ cho phép tối đa 5 người tham gia thì bản đồ này cho phép số lượng người tham gia tối đa là 10.

Bản đồ có rất nhiều cạm bẫy và BOSS mạnh, cách xuất hiện vô cùng bất ngờ khiến người chơi phải vận dụng toàn bộ trí não nếu muốn vượt qua thử thách.

BẢN ĐỒ MỚI: VƯỢT ẢI HÁN TỔ LĂNG

Quỷ Đế Hán Thái Tổ

Điều kiện

  • Cấp tham gia: Danh Tướng trở lên
  • Giới hạn số người: 8 - 10 người.
  • Giới hạn thời gian: 25 phút.
  • Vật phẩm cần: Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh 
  • Có 3 cấp độ Thường, Khó và Truyền Kỳ.
  • Điều kiện thắng: Tiêu diệt Boss Hán Đế trong thời gian quy định.

Đặc điểm bản đồ

Trong bản đồ, người chơi cần phải vượt qua các cạm bẫy, đồng thời tiêu diệt các đợt lính kéo đến không ngừng; còn có các Boss thủ vệ đang chực chờ hạ thủ. Trong đó, có một Boss thủ vệ ẩn thân trong trạng thái hóa đá, người chơi kích hoạt cơ quan để khiến Boss xuất hiện chiến đấu.

Trước khi đến tiêu diệt Boss cuối cùng, người chơi cần phải đánh bại hai thủ vệ trái phải mới có thể đi tiếp, lúc này người chơi có thể chia thành hai nhóm nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ; sau khi thành công thì sẽ có thể vào lăng mộ đánh bại Hán Đế.

Trong lăng mộ còn có nhiều bảo tàng thần bí đang chờ các Tướng Quân khai phá.

Các Boss lần lượt xuất hiện:

SttBoss / quáiChi tiết
1 Thiết Cốt Quỷ Soái

Có nhiều kỹ năng làm choáng diện rộng và khả năng gia tăng sát thương vật lý cá nhân.

2 Hiệp Cốt Quỷ Tướng

Boss xuất hiện trong điều kiện đặc biệt, sở hữu nhiều kỹ năng gây sát thương diện rộng và cả kỹ năng tấn công mục tiêu đơn lẻ rất mạnh.

3 Chiến Vương*Quỷ Thống Lĩnh

Boss mất nhiều thời gian để tiêu diệt vì có khả năng kháng phép thuật và ẩn thân. Sở hữu các kỹ năng tấn công băng sát và nhiễm độc.

4 Trí Thánh*Quỷ Mưu Sĩ

Sở hữu kỹ năng tấn công lôi điện, hỏa độc và hút máu.

5 Quỷ Đế*Hán Thái Tổ

Boss cuối cùng của phó bản, rất khó tiêu diệt, sở hữu khả năng kháng phép và nhiều kỹ năng sát thương AOE rất mạnh, đặc biệt có thể biến thân thành người chơi.

Thiết Cốt Quỷ Soái

Hiệp Cố Quỷ Tướng

Trí Thánh*Quỷ Mưu Sĩ

Quỷ Đế Hán Thái Tổ

Phần thưởng

SttĐiều kiệnPhần thưởngHình ảnh
1 Vượt Ải (Thường/Khó/Truyền Kỳ) Thẻ Kho Báu Hán Lăng
2 Diệt Hán Đế (Nhóm) Trảm Tướng Kỳ Lvl 2
3 Diệt Hàn Băng Báo (Nhóm)/ Diệt Hỏa Sư (Nhóm) Trảm Tướng Kỳ Lvl 1
4 Vượt ải 12 phút Thẻ Lợn Con Mũm Mĩm (03 ngày)
5 Điểm S Cành Ô
6 Điểm A trở lên Kinh Nghiệm Hoàn-Lam
7 Điểm B trở lên Túi Phượng Hoàng Khấp Thế
8 Điểm C trở lên Kim Khoáng Thạch
9 Điểm D trở lên/ Trên 8 người tham gia và vượt ải thành công/ Vượt Ải Đá Tinh Luyện-Lục
10 Vượt Ải Trang Bị Tinh Nguyên
11 Vượt Ải Thẻ Tiểu Hoàng Đế
2 Vượt Ải Yêu Bạn
13 Vượt Ải (Thường) Túi Mãnh Tướng Xung Trận
14 Trên 8 người tham gia và vượt ải thành công Da Cứng
15 Vượt Ải Đá Tinh Luyện-Lam
16 Vượt Ải Đá Tinh Tuyện-Trắng
17 Phát hiện nơi ẩn nấp Thẻ Điểu Nhân
18 Vượt Ải Thẻ Quỷ Đế

Một số hình ảnh khi vượt ải

Top