[Bản đồ phó bản mới] Trần Lưu Khởi Binh

Cuối đời Đông Hán, triều chính thối nát, Đổng Trác lộng quyền bức ép Thiên Tử, sát hại trung thần khiến quân thần oán giận không nguôi. Lúc bấy giờ, Viên Thiệu viết hịch tuyên bố thảo phạt Đổng Trác được mười tám lộ chư hầu ở khắp nơi hưởng ứng, trong đó có Công Tôn Toản, Tôn Kiên, Tào Tháo,...

Hịch viết: "Tặc thần Đổng Trác, dối trời lừa đất , bức vua phá nước; ô uế chốn hậu cung, giết hại dân đen; bạo ngược bất nhân, tội ác chất chồng. Nay kêu gọi chư hầu tại thành Trần Lưu tụ họp, khởi binh thề quét sạch quân gian. Ai người chính nghĩa hãy chung tay thảo phạt!"

Hịch vừa ban ra thiên hạ chấn động, mười tám lộ chư hầu liền khởi binh hưởng ứng. Cờ phướn mịt mù, thiên binh vạn mã trùng điệp kéo về Trần Lưu Thành tập kết, chờ hiệu lệnh khởi binh.

Thiên hạ bắt đầu nổi sóng, không bao lâu nữa sẽ có một trận đại chiến. Tướng Quân có muốn tham gia dẹp loạn? Hãy đến tham gia Trần Lưu Khởi Binh!

BẢN ĐỒ PHÓ BẢN MỚI: TRẦN LƯU KHỞI BINH

Hùng Bá Thiên Hạ

Trần Lưu thành - Hội ngộ chư hầu

Điều kiện

  • Giới hạn số người: 1- 5 người.
  • Giới hạn thời gian: 120 phút.
  • Tiền Vàng: 10.000

Các nhiệm vụ đặc sắc

- Trần Lưu Khởi Binh - Bản đồ có nét hấp dẫn riêng, sắp xếp theo cốt truyện, các loại binh chủng địch quân phân phối hợp lý. Khi xông trận, các Tướng Quân lần lượt chinh phục các thử thách sau:

Hùng Bá Thiên Hạ

Thiết lập phòng tham gia vượt ải

SttTên nhiệm vụChi tiếtYêu cầuPhần thưởng
1 Cố Thủ Trước Quyết Chiến Tào Tháo định lấy thân mình dụ kẻ địch đến, thành công hay không xin nhờ vào các vị anh hùng. Tào Tháo không chết, đánh bại địch quân 500 Vàng
2 Cứu Giúp Tôn Kiên Liên minh Tôn Kiên bị quân Đổng Trác bao vây, có năng lực hãy đến ứng cứu, giúp đột phá vòng vây. Giúp Tôn Kiên phá vây 1.000Vàng
3 Tấn công Hổ Báo Kỵ Hổ Báo Kỵ hung danh khắp thiên hạ, chúng ta đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Sự lợi hại của chúng là kỹ năng hợp kích, hãy lợi dụng khu vực trung bộ hiểm trở đánh úp chúng, ngăn chặn chúng triển khai trận hình, ắt sẽ phá được. Đánh lùi Hổ Báo Kỵ 1.000 kinh nghiệm
4 Cầu Hiền Lệnh Ta và Cổ Hử, Trương Liêu là bạn bè, ngươi mang lệnh bài này đến gặp họ, họ sẽ gia nhập bên ta, lệnh bài này chỉ được dùng 1 lần. Thuyết phục Giả Hử, Trương Liêu về phe mình 500 kinh nghiệm
5 Hạ Điêu Thuyền, Diệt Lữ Bố Lữ Bố là một võ phu hữu dũng vô mưu nhưng lại si tình, chúng ta đánh bại Điêu Thuyền, lợi dụng điểm yếu, ép họ rút lui. Bên ta càng tăng khả năng thắng lợi. Đánh bại Điêu Thuyền 3.000 kinh nghiệm
6 Thu Thập Da Trâu Đại chiến sắp bắt đầu, quân ta cần gấp nhiều Áo Giáp, hãy đến dã ngoại thu thập 5 Da Trâu về, ta sẽ trọng thưởng. Thu thập 5 mảnh Da Trâu 800 Vàng
7 Diệt Dư Đảng Hoàng Cân Dư Đảng Hoàng Cân do Bùi Nguyên Thiệu đứng đầu thường náo loạn vùng lân cận, nếu giúp ta tiêu diệt bọn chúng sẽ có hậu tạ. Bọn chúng võ lực cao cường , tướng quân nhất định phải cẩn thận. Tiêu diệt dư đảng Hoàng Cân Đá tinh luyện , 3000 vàng , Vô Song * Huyền Vũ Chiến Giáp Quyển hoặc Huyền Quanh *Ứng Long Chiến Giáp Quyển
8 Liên Lạc Chư Hầu Các Trấn Khởi binh phạt Đổng Trác cần sự ủng hộ nhất trí của các chư hầu trong thời gian giới hạn hãy liên hệ với 5 Sứ Giả Chư Hầu. Liên Lạc 5 Sứ Giả Chư Hầu 3500 Vàng (Trong 2 phút hoàn thành thưởng gấp đôi
9 Y Liệu Mật Quyển Ra bên ngoài hái 1 đóa Tử La, bần đạo có 50% tin tưởng có thể chế thành Y Liệu Mật Quyển, để giúp tướng quân. Nghe nói bên cạnh hoa này thường có dị thú bảo vệ, nhớ cẩn thận đấy. Đem về 1 đóa Hoa Tử La 150 Vàng,Y Liệu Mật Quyển

Hùng Bá Thiên Hạ

Giao đấu Boss Điêu Thuyền

- Lưu ý: Chỉ cần làm nhiệm vụ trong phạm vi 800, hiệu quả có thể chia sẻ. Người chơi có thể hỗ trợ nhau trong khu vực

Phần thưởng

SttĐiều kiệnDanh hiệuPhần thưởngHình ảnh
1 Khi kết thúc còn hơn 2,5 vạn lượng Vàng Phú Hào Túi Vải Nhỏ Hùng Bá Thiên Hạ
2 Khi kết thúc diệt hơn 4 Boss Người thảo phạt tướng địch Túi Sợi Đay Hùng Bá Thiên Hạ
3 Nhiệm vụ hoàn thành trên 85% Độ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh Hùng Bá Thiên Hạ
4 Khi vượt ải, HP Tào Tháo trên 80% Dũng sĩ bảo vệ Tào Tháo (Nhóm) Thẻ biến thân Tiên Thuật Sĩ Hùng Bá Thiên Hạ
5 Điểm S trở lên   Túi Sợi Đay Hùng Bá Thiên Hạ
6 Điểm A trở lên   Đổng Trác Niệm Châu Hùng Bá Thiên Hạ
7 Điểm B trở lên   Túi Gấm Đổng Trác Quân Bảo Đồ Hùng Bá Thiên Hạ
8 Điểm C trở lên   Túi Gấm Võ Tướng Hùng Bá Thiên Hạ
9 Cứu Tôn Kiên (Nhóm) và qua ải Ân Nhân Tôn Kiên Vũ khí) Túi Gấm Thanh Đồng Hùng Bá Thiên Hạ
10 Tiêu diệt Điêu Thuyền và qua ải (Truyền kỳ) Tiêu diệt Điêu Thuyền (Truyền kỳ) Trảm Tướng Kỳ Lv1 Hùng Bá Thiên Hạ
11 Tiêu diệt Điêu Thuyền và qua ải (Thường) Tiêu diệt Điêu Thuyền Trảm Tướng Kỳ Lv1 Hùng Bá Thiên Hạ
12 Tiêu diệt Điêu Thuyền và qua ải (Khó) Tiêu diệt Điêu Thuyền (Khó) Trảm Tướng Kỳ Lv1 Hùng Bá Thiên Hạ
13 Kích sát Vua Gấu (Thường) Tiêu diệt Vua Gấu (Nhóm) Túi Sợi Đay Hùng Bá Thiên Hạ
14 Kích sát Vua Gấu (Khó) Tiêu diệt Vua Gấu (Nhóm, Khó) Túi Sợi Đay Hùng Bá Thiên Hạ
15 Kích sát Vua Gấu (Truyền kỳ) Tiêu diệt Vua Gấu (Nhóm*Truyền kỳ) Túi Nhung Hùng Bá Thiên Hạ
16 Vượt ải (Khó)   Đổng Trác Niệm Châu Hùng Bá Thiên Hạ
17 Vượt ải (Khó)   Túi Gấm Đô Úy Hùng Bá Thiên Hạ
18 Vượt ải (Truyền kỳ)   Túi Gấm Đô Úy Hùng Bá Thiên Hạ
19 Vượt ải (Truyền kỳ)   Mỹ Nhân Triền (Vĩnh viễn) Hùng Bá Thiên Hạ
20 Vượt ải (Truyền kỳ)   Đổng Trác Niệm Châu Hùng Bá Thiên Hạ
21 Vượt ải (Truyền kỳ)   Sách Tạo Phòng Cụ Sử Thi Hùng Bá Thiên Hạ
22 Vượt ải (Khó)   Túi Sợi Đay Hùng Bá Thiên Hạ
23 Vượt ải   Đá cường hóa Lục Hùng Bá Thiên Hạ
24 Phi Hùng Vô Song Phi Hùng Vô Song (Nhóm) Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh Hùng Bá Thiên Hạ
25 Đại Bằng Kim Điêu tử vong Kích sát Đại Bằng (Nhóm) Túi Nhung Hùng Bá Thiên Hạ
Top