Bảo Trì Bản Đồ Tam Đả Bạch Cốt Tinh

Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin được thông báo đến toàn bộ Tướng Quân về việc tạm bảo trì bản đồ Tam Đả Bạch Cốt Tinh. Thông tin chi tiết như sau:

THÔNG BÁO TẠM BẢO TRÌ BẢN ĐỒ TAM ĐẢ BẠCH CỐT TINH

Trong thời gian bảo trì, các Tướng Quân không thể tham gia vào bản đồ trên

Thời gian dự kiến: từ 11:00 ngày 18.07.2016 đến khi có thông báo mở lại

Mong các Tướng Quân thông cảm vì sự bất tiện này. Nếu hoàn tất bảo trì sớm Quân Sư Củ hành sẽ có thông báo tại trang chủ 3q.360play.vn

Top