Bảo trì cập nhật phiên bản mới tháng 10 ngày 29/09/2017

Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin được thông báo đến toàn bộ Tướng Quân về việc bảo trì ngắn toàn bộ máy chủ 3Q - Củ Hành để tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng máy chủ. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì:

  • Bắt đầu: 04:00 thứ sáu, ngày 29/09/2017.
  • Kết thúc: 08:00 thứ sáu, ngày 29/09/2017.

Nội Dung bảo trì: Cập nhật UPDATE THÁNG 10

    • Event Tích Lũy Nạp Tháng 10
    • Event Lồng Đèn Kéo Quân
    • Cập nhật Skin Linh Âm*Biển Mùa Hè

Trong thời gian bảo trì các Tướng Quân sẽ không đăng nhập được vào game 3Q - Củ Hành. Sau khi hoàn tất bảo trì các tính năng này sẽ trở lại bình thường.

Mong các Tướng Quân thông cảm vì sự bất tiện này. Nếu hoàn tất bảo trì sớm Quân Sư Củ hành sẽ có thông báo tại trang chủ 3q.360play.vn

Top