Bảo trì hoạt động Ip Bonus

các Tướng Quân thân mến,

Hệ thống hoạt động Ip Bonus 3Q Củ Hành sẽ được bảo trì từ  ngày 01/06/2015 nhằm bảo dưỡng và nâng cấp để phục vụ cho quá trình "hành nhau" của các Tướng Quân thêm phần thuận lợi hơn. Ngay sau đây là thông tin chi tiết::

THÔNG BÁO BẢO TRÌ HOẠT ĐỘNG IPBONUS GAME CỦ HÀNH

Thời gian dự kiến: Từ ngày 01/06/2015

Nay kính báo,

Top