Bảo trì kênh Củ Hành 02 và 35 từ 05:00 đến 05:20 ngày 12.12.2015

Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin thông báo đến tất cả các Tướng Quân, kênh Củ Hành 02 (Phiên Bản 3D) và Kênh Củ Hành 25 (Phiên bản thường) thuộc 3Q Củ Hành sẽ được bảo trì vào sáng Thứ Bảy - ngày 12/12/2015 nhằm bảo dưỡng và nâng cấp để phục vụ cho quá trình "hành nhau" của các Tướng Quân thêm phần thuận lợi hơn. Ngay sau đây là thông tin chi tiết:

THÔNG BÁO BẢO TRÌ MÁY CHỦ GAME 3Q CỦ HÀNH

Trong thời gian bảo trì, các tướng quân không thể đăng nhập vào kênh Củ Hành 02 và 35, các kênh khác vẫn đăng nhập bình thường.  

Thời gian dự kiến: Từ 05h00 đến 05h20 ngày 12/12/2015

Nay kính báo,

Top