[Bảo trì sáng ngày 08/11] Tặng Xu cho tất cả người chơi

Sau 3 ngày ra mắt Alpha Test, các máy chủ của Mộng Tam Quốc luôn chật kín người chơi. Nhận thấy nhu cầu mua sắm để tìm hiểu công dụng của các trang bị, vật phẩm từ các Tướng Quân đang tăng cao, Bổn Bổn Soái sẽ tặng quà tiền Xu cho tất cả.

6H15' NGÀY 09/11 - TẶNG 468 XU CHO TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI!

Có Xu mua gì? - Nhấn vào đây xem gợi ý.

Theo đó, để việc tặng Xu được tiến hành thuận lợi, Bổn Soái sẽ tạm bảo trì máy chủ Củ Hành & Củ Tỏi vào thời điểm nêu trên, lịch trình cụ thể như sau:

BẢO TRÌ MÁY CHỦ CỦ HÀNH & CỦ TỎI

Thời gian dự kiến: Từ 6h00' đến 6h15' ngày 09/11/2012

Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân có thể đăng nhập trở lại nhận Xu để tiếp tục hành trình.

Nay bá cáo,

Top