Bảo trì sự kiện Lật Hình 18+8 và Củ Hành Lệnh 7

các Tướng Quân thân mến,

Nhằm bảo dưỡng và nâng cấp trang khuyến mãi game 3Q Củ Hành. Sự kiện "Lật Hình 18+8" và sự kiện "Củ Hành Lệnh 7" sẽ được bảo trì vào 23h00 chủ nhật ngày 31/05 đến 07h00 thứ 2 ngày 01/06/2015 . Ngay sau đây là thông tin chi tiết::

THÔNG BÁO BẢO TRANG KHUYẾN MÃI GAME CỦ HÀNH

Thời gian dự kiến: 23h00 chủ nhật ngày 31/05 đến 07h00 thứ 2 ngày 01/06/2015

Danh sách sự kiện bảo trì như sau:

Trong thời gian bảo trì, các tướng quân không thể vào hai sự kiện trên trang khuyến mãi, các Tướng Quân vẫn chơi game bình thường.

Nay kính báo,

Top