[Bảo trì] Tạm ngưng hệ thống Loa từ 16/5/2014

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm điều chỉnh hệ thống Loa cũng như hạn chế việc dùng từ ngữ thô tục trong 3Q Củ Hành, từ 16/5 hệ thống Loa sẽ tạm thời ngưng hoạt động để bảo trì. Quân Sư Củ Hành thông báo để các Tướng Quân được rõ.

BẢO TRÌ HỆ THỐNG LOA

THỜI GIAN: TỪ 06H00' THỨ SÁU, NGÀY 16/5/2014.

Chân thành cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Thông tin mới nhất sẽ được liên tục cập nhật trên trang chủ 3q.com.vn, các Tướng Quân nhớ chú ý đón xem!.

Nay kính báo,

Top