Bảo trì trang Lật Hình 18+ 8 và Củ Hành Lệnh 7

các Tướng Quân thân mến,

Nhằm bảo dưỡng và nâng cấp trang khuyến mãi game 3Q Củ Hành. Sự kiện "Lật Hình 18+8" và sự kiện "Củ Hành Lệnh 7" sẽ được kéo dài bảo trì đến Thứ Tư- ngày 23/06/2015. Ngay sau đây là thông tin chi tiết::

THÔNG BÁO BẢO TRANG KHUYẾN MÃI GAME CỦ HÀNH

Danh sách sự kiện bảo trì như sau:

Trong thời gian bảo trì, các tướng quân không thể vào hai sự kiện trên trang khuyến mãi, các Tướng Quân vẫn có thể chơi game bình thường.

Thời gian dự kiến đến thứ tư ngày 23/06/2015

Nay kính báo,

Top