[Bảo trì] Từ 26/03, đường dây nóng 1900-565-646 tạm ngưng hoạt động

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm bảo dưỡng hệ thống tổng đài hỗ trợ khách hàng dành riêng cho các Tướng Quân game Củ Hành, đường dây nóng 1900-565-646 sẽ tạm thời ngưng hoạt động từ ngày 25/03/2013.

BẢO TRÌ ĐƯỜNG DÂY NÓNG 1900 - 565 - 646

Thời gian bảo trì: Từ 26/03 đến chủ nhật - 31/03/2013.

Trong thời gian bảo trì, các Tướng Quân sẽ không thể liên hệ được qua đường dây nóng, tuy nhiên các kênh hỗ trợ khác vẫn hoạt động bình thường. Khi gặp vấn đề gấp, Tướng Quân vui lòng liên hệ trang hỗ trợ hoặc diễn đàn trò chơi theo link bên dưới:

Kênh hỗ trợLink
Trang hỗ trợ game Củ Hành Nhấn vào đây
Diễn đàn game Củ Hành Nhấn vào đây

Xin cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian bảo trì nói trên, đường dây nóng sẽ hoạt động trở lại sẵn sàng hỗ trợ các Tướng Quân khi cần kíp.

Nay kính báo,

Top