[Big Update 3D] 10H00 17/09/2015 khai mở phiên bản Thử Nghiệm "Big Update 3D"

3Q CỦ HÀNH BIG UPDATE 3D


Chỉ còn một ngày nữa, phiên phản thử nghiệm "Big Update 3D" với đồ họa mới, công nghệ mới, cách chơi mới sẽ ra mắt các vị Tướng Quân. Hàng loạt tính năng, bản đồ và tướng mới sẽ xuất hiện tại phiên bản cập nhất lớn nhất trong năm của 3Q Củ Hành.

Nhằm giúp các Tướng Quân có thể trải nghiệm phiên bản Big update 3D. Quân Sư Củ Hành khai mở Server thử nghiệm Closed Beta - Xóa nhân vật vào 10H00 ngày 17.09.2015 đến ngày 14.10.2015. Tại Server thử nghiệm này, các tướng quân có thể trải nghiệm hầu hết các tính năng đặc biệt sẽ có tại phiên bản chính thức "Big Update 3D" đồng thời tính năng liên kết giữa hai phiên bản "3Q Củ Hành" và "3Q Củ Hành 3D" cũng sẽ có mặt. Đây là một trong những tính năng đặc biệt giúp các tướng quân có thể chơi cả hai phiên bản 3Q cùng lúc.

Ngay bây giờ, Quý Tướng Quân đã có thể tải trước bản cập nhật thử nghiệm "Big Update 3D"

Thời gian ra mắt

Top