[Big Update 3D] Cách sở hữu điểm thân mật tướng

CÁC CÁCH SỞ HỮU ĐIỂM THÂN MẬT TƯỚNG

Điểm thân mật dùng dể kích hoạt tướng thay cho thẻ tướng. Sử dụng điểm thân mật cũng có thể kích hoạt được nhiều hình dạng (skin) khác của tướng. Dưới đây là các cách để sỡ hữu điểm thân mật:

Ngọc Thân Mật

   Vào giao diện Tướng, dùng Ngọc Thân Mật tăng thân mật cho tướng để kích hoạt tướng hoặc kích hoạt skin tướng

   Nguồn: Cửa hàng, lật hình 18+, hoạt động cuối tuần/trong tuần, hoạt động treo thưởng, phần thưởng VIP Mua Sắm, code quà tặng,…

Độ Thân Mật Mê Hồn

Nhận được 10, 100 điểm thân mật của tướng bất kỳ

Nguốn gốc:

 • Cửa Hàng, hoạt động cuối tuần/trong tuần,
 • nhiệm vụ tặng hoa tươi mỗi ngày,
 • bản đồ Thánh Móc Đại Chiến,  …Thẻ Tướng

Sử dụng thẻ tướng cũng tăng nhiều điểm thân mật cho tướng:

 • Thẻ tướng màu Lục: Tăng 100 điểm thân mật
 • Thẻ tướng màu Lam: Tăng 200 điểm thân mật
 • Thẻ tướng màu Tím: Tăng 400 điểm thân mật
 • Thẻ tướng màu Cam: Tăng 600 điểm thân mật

VD: Người chơi đã kích hoạt tướng Lữ Bố có thể tiếp tục sử dụng thẻ tướng để tăng thêm điểm thân mật cho tướng Lữ Bố
Nguồn: Nạp Củ Nhận thưởng VIP, túi quà, thẻ kho báu, hoạt động điểm danh, đăng nhập 7 ngày, các bản đồ thi đấu, …

Tham gia bản đồ

Tham gia bản đồ bất kỳ (Đấu trường, boss, vượt ải,…) , sau khi kết thúc sẽ tăng thêm độ thân mật cho tướng đã chọn.

Top