[Big Update 3D] Điều chỉnh tính năng điểm danh phiên bản 3D

Các Tướng Quân 3Q thân mến,

Nhằm mang đến vật phẩm phù hợp cho những Tướng Quân mới tham gia vào 3Q Củ Hành. Quân Sư Củ Hành xin thông báo điều chỉnh tính năng Điểm Danh của phiên bản 3D như sau :

1. Các tài khoản có nhân vật tạo trước 00h00 ngày 23/10/2015 sẽ nhận được phần thưởng 7 ngày đăng nhập dành cho người chơi cũ.

2. Các account có nhân vật tạo sau 00h00 ngày 23/10/2015 sẽ nhận được phần thưởng 7 ngày đăng nhập dành cho người chơi mới.

Top