[Big Update 3D]Hướng dẫn cài đặt 3Q Củ Hành

Hướng dẫn cài đặt bằng 360Play

Chạy chương trình 360Play và đăng nhập.

Chọn phiên bản 3D và bắt đầu cài đặt

Hoàn tất cài đặt chọn chơi ngay để bắt đầu trải nghiệm

Hướng dẫn cài đặt bản đầy đủ

Vào trang chủ http://3q.360play.vn/, bấm Cài Đặt Ngay chọn phiên bản cần cài đặt.

Bước 1

Cài đặt file cài đặt về cùng fonder trên máy tính. Chọn file có đuôi .exe để cài đặt

Lưu ý: Các file tải về phải có cùng tên mới có thể cài đặt. Nếu khác tên file, các Tướng Quân hãy Rename cho giống với file có đuôi exe. (Tương tự bộ cài đặt đầy đủ hoàn chỉnh trên hình)

Bước 2

Chọn nơi lưu file cài đặt 3Q Củ Hành 3D

Bước 3

Bấm cài đặt để tiếp tục

Bước 4

Chờ hoàn tất.

Bước 5

Cài đặt hoàn tất

Bước 6

Khởi động giao diện360Play, Đăng nhập ZingID và tham gia 3Q Củ Hành 3D

Top