[Big Update 3D] Hướng dẫn chọn máy chủ phù hợp từng phiên bản

Hoan nghênh các Tướng Quân 3Q tham gia phiên bản "Big Update 3D" với đồ họa mới, công nghệ mới, cách chơi mới. Hàng loạt tính năng, bản đồ và tướng mới sẽ xuất hiện tại phiên bản cập nhất lớn nhất trong năm của 3Q Củ Hành!

Tại phiên bản Big Update 3D, 3Q Củ Hành sẽ được ra mắt hai phiên bản song song, liên kết nhau:

  • Phiên bản 3Q Củ Hành: Dành cho những tướng Quân đã đang và vẫn yêu thích lối chơi hiện tại của 3Q Củ Hành, được cập nhật thêm những tính năng mới, thay đổi mới.
  • Phiên bản 3Q Củ Hành 3D: Một bước đột phá của 3Q Củ Hành với hình ảnh mới, cách chơi mới, đồ họa mới cùng nhiều tính năng hấp dẫn chỉ có tại phiên bản này.

Để tham gia hai phiên bản này, Tướng Quân hãy chọn những máy chủ tương ứng với phiên bản như sau:

  • Phiên bản 3Q Củ Hành 3D: Máy chủ 01 đến máy chủ 20
  • Phiên bản 3Q Củ hành: Máy chủ 21 đến máy chủ 30

3Q Củ Hành Big Update 3D

Top