[Big Update 3D] Sơ đồ ghép trang bị

Các Tướng Quân thân mến,

Tại bản cập nhật "Big Update 3D" các Tướng Quân đã có thể dễ dàng dùng những Trang Bị Lam để ghép thành Trang Bị Hoàng Kim cực VIP. Sơ đồ ghép như sau:

3Q Củ Hành Big Update 3D

Top