[Big Update 3D] Thay đổi mảnh bản đồ đấu trường

Thành Tựu Đấu Trường là một trong những tính năng được yêu thích của Quý Tướng Quân, với phiên bản Big Update 3D, Thành Tựu Đấu Trường đã thay đổi mới để tương thích cùng phiên bản. Một trong những thay đổi mới là mảnh bản đồ đấu trường sẽ được thay đổi thành tên mới.

 

Lưu ý: mảnh bảng đồ đấu trường cũ "Mảnh Đấu Trường Đồ" sẽ không dùng được sau khi cập nhật bản Update, thay vào đó, mảnh bảng đồ mới mang tên "Bản Đồ Thi Đấu Chương" sẽ được áp dụng

 

3Q Củ Hành

mảnh bản đồ đấu trường cũ

3Q Củ Hành

Mảnh bản đồ đấu trường mới

Top