[Big Update Mừng Xuân] Thay đổi phần thưởng Điểm Hấp Dẫn

 

Quân Sư Củ Hành xin thông báo đến quý Tướng Quân về việc thay đổi phần thưởng hệ thống Điểm Hấp Dẫn mới. Nhằm điều chỉnh phù hợp hơn trong phiên bản mới "Big Update Mừng Xuân". Hệ Thống phần thưởng Điểm Hấp Dẫn được thay đổi như sau:

Điều kiện:

Hấp dẫnPhần ThưởngSố lượng Hình Ảnh 
100 Túi thời trang hấp dẫn 1
400 Thẻ tướng hoàng kim-Mê 1
800 Thẻ Võ Tướng 1
1500 Thẻ hủy Trứng Gà (Nhỏ) 3
2400 Thẻ biến thân (30 ngày) 1
3600 Chu tước bảo bảo (Vĩnh viễn) 1
5000 Túi cánh hấp dẫn 1
15000 Sách phòng cụ thần 2
25000 Tình nhân tuyệt vời đài (180 Ngày) 1
50000 Tình nhân tuyệt vời bài (180 Ngày) 1
100000 Tình nhân tuyệt vời sức (180 Ngày) 1
150000 Tình nhân tuyệt vời  (180 Ngày) 1
200000 Diệp mị khuynh thành bài (Vĩnh Viễn) 1
250000 Diệp mị khuynh thành đài (Vĩnh Viễn) 1
300000 Diệp mị khuynh thành sức (Vĩnh Viễn) 1

Top