[Big Update Mừng Xuân] Tính Năng Treo Thưởng

Tính năng Treo Thưởng cực kỳ dễ tham gia với các thao tác hoàn toàn đơn giản, quá dễ để quý Tướng Quân sở hữu được các phần thưởng hấp dẫn mỗi ngày. Ngay sau đây là chi tiết tính năng:

  • Mở giao diện Tính Năng Treo Thưởng:
    • Cách 1: Bấm vào nút Nhiệm Vụ -> Chọn Mục Tiêu.

   3Q Củ Hành 3D

    • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng , chọn Ngày để theo dõi nhiệm vụ treo thưởng.

   3Q Củ Hành 3D

  • Hướng dẫn tham gia:
   • Được thực hiện 04 nhiệm vụ/ngày.
   • Mỗi nhiệm vụ có thể tạo mới 1 lần (miễn phí): Nhấn vào biểu tượng mũi tên trong giao diện nhiệm vụ để tạo mới.

3Q Củ Hành 3D

Top