Big Update Tháng 4: Ghép trang bị mới

Ghép Trang bị mới

Tiên*Ngũ hành vũ

3qcuhanh

 

3qcuhanh

 

3qcuhanh

Lôi công miêu

3qcuhanh

3qcuhanh

3qcuhanh

THẺ KHẢM QUẢN HỢI, TRƯƠNG GIÁC LV 2,3,4

3qcuhanh

3qcuhanh

3qcuhanh

3qcuhanh

3qcuhanh

3qcuhanh

3qcuhanh

Phân giải Quan Ấn vĩnh viễn

Tên Vật phẩmNguyên liệu 1Nguyên liệu 2
Bàn Cổ*Lôi Chú Kim Tỉ (Vĩnh Viễn)
3qcuhanh
Lôi Chú*Càn Khôn Kim Tỉ (Vĩnh Viễn) x1
3qcuhanh
Bàn Cổ*Hỗn Độn Mật Bảo x1
3qcuhanh
Lôi Chú*Càn Khôn Kim Tỉ (Vĩnh Viễn)
3qcuhanh
Đông Ngô*Thần Hoàng Ngọc Tỷ (Vĩnh viễn) x1
3qcuhanh
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm x10
3qcuhanh
Các Quan Ấn Tướng (Vĩnh viễn)
(Điêu Thuyền Quan Ấn, Lữ Mộng Như Quan Ấn, Chu Thương Quan Ấn, Mã Siêu Quan Ấn, … )
3qcuhanh
Ngọc Thân Mật x50
3qcuhanh
 

Nhấp chuột trái vào vật phẩm, chọn phân giải để phân giải vật phẩm

3qcuhanh

 

Top