[Bình chọn] Tướng mới nào sẽ ra mắt ngày 04/01/2013?

Các Tướng Quân thân mến,

Ngày 04/01/2013, game Củ Hành sẽ có một tướng mới ra mắt, từ nay đến hết ngày 03/01 sẽ là thời gian để các Tướng Quân tham gia bình chọn vị tướng mình yêu thích.

THAM GIA BÌNH CHỌN TƯỚNG SẮP RA MẮT

04/01/2013 - TƯỚNG NÀO SẼ XUẤT HIỆN?

Tham gia bình chọn tại đây!

Nay bá cáo,

Top