[Bình Thuận] Danh sách rút thăm trúng thưởng ngày 04/05 & 05/05/2013

Các Tướng Quân thân mến,

Trong hai ngày (04 & 05/05), các Tướng Quân tại Bình Thuận đã có những giây phút hành cực đã cùng game Củ Hành và nhận những phần thưởng hấp dẫn từ chương trình "Rút thăm trúng thưởng miễn phí".

Sau đây là danh sách các Tướng Quân đã may mắn trúng thưởng trong 2 ngày 04/05 & 05/05/2013.

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG INGAME TẠI BÌNH THUẬN

Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương & Cánh Liêu Nguyên - Hai trong số các phần thưởng

  • Danh sách trúng thưởng Cánh Liêu Nguyên
STTTên nhân vậtID nhân vậtPhần thưởng
1 FC.LuTre 114474625 Cánh liêu nguyên
2 TrumDotKich 93016414 Cánh liêu nguyên
3 Whyloveme 20389012 Cánh liêu nguyên
4 Trần Đại 194832180 Cánh liêu nguyên
5 TrùmFifa 115569877 Cánh liêu nguyên
6 GioLao123 212468693 Cánh liêu nguyên
7 AE.Lun 201952570 Cánh liêu nguyên
8 Ngọc-hieu 206769105 Cánh liêu nguyên
9 TinhCo_QuangTg 202836716 Cánh liêu nguyên
10 Bach Ho 206318665 Cánh liêu nguyên
11 HieuD4MBaGj3 19982028 Cánh liêu nguyên
12 Tack2.0 97160671 Cánh liêu nguyên
13 ngaytanthe01 214474195 Cánh liêu nguyên
14 Không xác định 215285314 Cánh liêu nguyên
15 Dragon 20826225 Cánh liêu nguyên
  • Danh sách trúng thưởng  Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
STTTên nhân vậtID nhân vậtPhần thưởng
1 DaiMaDao123 214962744 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
2 ThienBoCap 49899072 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
3 nhoksi 208100365 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
4 anhdong689 177853593 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
5 Nhox_TinTin 212718951 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
6 TinhCo_LeoAs 172457265 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
7 TinhCo_GapEm 52264366 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
8 ThanhTamLaSat 83285351 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
9 HTzFrankyzHT 207295441 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
10 TinhCo_Toluan 55665345 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
11 TInhCo_ChoiGame 202836716 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
12 thinhco_tuithay 202967500 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
13 nhoc_nhy_nho 197342440 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
14 SOCKVL 188993783 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
15 ZPTSNguyen 206524029 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
16 duynghuyen111 108066340 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
17 anhtran311 185143920 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
18 kutjn26897 215157639 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
19 SSSSSSSSSSaaaaaSSSS 71820492 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
20 MaNuVoTinh 197583535 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
21 nhokmok 215148405 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
22 Hoisinh 196413690 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
23 AOE_SNOW 197339922 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
24 AOE_DAT_HOA 194226409 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
25 TinhCo_GapMa 1793726 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
26 Vũ Bò Cạp 108533631 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
27 Bạch Doanh 17476962 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
28 {thichthi… 202343793 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
29 vuibmeanh 184326412 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
30 Luc Dai Ca 6 131740012 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
31 Nhox_cute_99 101362530 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
32 II/\T.Nguyen 201988037 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
33 TMDisconmeTM 19953135 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
34 YeuNhamEmVo 19977491 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
35 T<<…>>Sim9IIe<<…>>T 207914924 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
36 DevilEix 167188596 Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
  • Danh sách trúng thưởng Thẻ Hội Viên VIP 7 ngày
STTTên nhân vậtID nhân vậtPhần thưởng
1 SSSSSSSSSSaaaaaSSSS 71820492 Hội viên 7 ngày
2 TinhCo_YeuEm 185430289 Hội viên 7 ngày
3 loveV9a1 211062232 Hội viên 7 ngày
4 TMGiaDoiTM 201670724 Hội viên 7 ngày
5 Đốc Tơ Thanh 54905734 Hội viên 7 ngày
6 Sao Phải F10EQ 204829626 Hội viên 7 ngày
7 st12357 197496899 Hội viên 7 ngày
8 BinhNguyen 25983848 Hội viên 7 ngày
9 Thieu_That_Than 207102337 Hội viên 7 ngày
10 Chấn Khấn 165486443 Hội viên 7 ngày
11 AOE_Nắng 194103534 Hội viên 7 ngày
12 Thần Vũ [1] 212506564 Hội viên 7 ngày
13 Mưa SZ Gió 26867297 Hội viên 7 ngày
14 chân không 1654486443 Hội viên 7 ngày
15 NaNi 120035798 Hội viên 7 ngày
16 TMDu…9Iv9LaTM 54904758 Hội viên 7 ngày
  • Danh sách trúng thưởng Ma Toái Nha 7 ngày
STTTên nhân vậtID nhân vậtPhần thưởng
1 Vghuhj 207720670 Ma Toái Nha 7 ngày
2 +TM…Fắck…TM+ 207616767 Ma Toái Nha 7 ngày
3 [BY]So1 105405642 Ma Toái Nha 7 ngày
4 Rynrain 177176083 Ma Toái Nha 7 ngày
5 CuDuy 10397750 Ma Toái Nha 7 ngày
6 ZZSpiritZZ 204403710 Ma Toái Nha 7 ngày
7   177409699 Ma Toái Nha 7 ngày
8 ComBaTant 190405694 Ma Toái Nha 7 ngày
9 TinhCo_MauRoi 131322351 Ma Toái Nha 7 ngày
10 TMzDevilTM 212772198 Ma Toái Nha 7 ngày
11 RainUSA 215182258 Ma Toái Nha 7 ngày
12 Kiên Tôn 93579117 Ma Toái Nha 7 ngày
13 abadon 172000521 Ma Toái Nha 7 ngày
14 CIkhOxc2 1985298674 Ma Toái Nha 7 ngày
15 KieuNu2013 206735658 Ma Toái Nha 7 ngày
16 T--trí--T 112619928 Ma Toái Nha 7 ngày
17 oOoDuyoOo 170260704 Ma Toái Nha 7 ngày
18 HiepOngGia 209051973 Ma Toái Nha 7 ngày
  • Danh sách trúng thưởng Thẻ Quân Lương - Thẻ Binh Sĩ
STTTên nhân vậtID nhân vậtPhần thưởng
1 T--trí--T 112679428 Thẻ binh sĩ
2 Llubupt 204843272 Thẻ binh sĩ
3 Dam8426b 208947363 Thẻ binh sĩ
4 Ti-Ki-Ta 65298079 Thẻ binh sĩ
5 Phục Khởi 195834199 Thẻ binh sĩ
6 phue123 139663048 Thẻ binh sĩ
7 helldemon293 115323371 Thẻ binh sĩ
8 WindFA 195423020 Thẻ binh sĩ
9 AOE_Gio 40685854 Thẻ binh sĩ
10 TinhCo_HaiBan 204958991 Thẻ binh sĩ
11 LuaLiLom 180708154 Thẻ binh sĩ
12 xxVienThienxx 13708051 Thẻ binh sĩ
13 kutjn26897 215157639 Thẻ binh sĩ
14 thienkick2709 25862165 Thẻ quân lương
15 Kiêều Thuỵ Không xác định Thẻ quân lương
16 Gstarts.ChienThan 118007472 Thẻ quân lương
17 XxSuprRxxquan 215282296 Thẻ quân lương
18 NgọcAnhAnh 1986852285 Thẻ quân lương
19 BuomXinhWa 198506412 Thẻ quân lương
20 AE.Lun 201952570 Thẻ quân lương
21 TM…Fắck…TM 207616767 Thẻ quân lương
22 Thần Vũ [1] 212506564 Thẻ quân lương
23 Tinhco_toluen 55665345 Thẻ quân lương
24 TinhCo_DotNiu 206167072 Thẻ quân lương
25 TinhCo_GapEm 52264366 Thẻ quân lương
26 TInhCo_ChoiGame 2002836717 Thẻ quân lương
27 kensumg 146281894 Thẻ quân lương
28 TMN9-9okTM 50496754 Thẻ quân lương
29 CuDuy 10397750 Thẻ quân lương
30 ldt/LoverEn Không xác định Thẻ quân lương
  • Danh sách trúng thưởng Thẻ Kinh Nghiệm x2, Thẻ Tích Lũy x2
STTTên nhân vậtID nhân vậtPhần thưởng
1 =>NhokThien<= 209851146 Thẻ kinh nghiệm x2
2 TMĐu…9IV9IaTM 54904758 Thẻ kinh nghiệm x2
3 satthusamac7 322650559 Thẻ kinh nghiệm x2
4 Quỷ Lệ 114354090 Thẻ kinh nghiệm x2
5 YeuNhamEmVo 199707491 Thẻ kinh nghiệm x2
6 .Bo.Gia 197633918 Thẻ kinh nghiệm x2
7   213027392 Thẻ kinh nghiệm x2
8 tisolo592 168771645 Thẻ kinh nghiệm x2
9 Vũ Bò Cạp 108533631 Thẻ kinh nghiệm x2
10 DevilEix 167188596 Thẻ kinh nghiệm x2
11 +BeBy+ 212784059 Thẻ kinh nghiệm x2
12 ThaiVanLap 198800734 Thẻ kinh nghiệm x2
13 <<.>>Cậu Ngáp<<.>> 214818488 Thẻ kinh nghiệm x2
14 <<.>>Cậu Tiến<<.>> 214459914 Thẻ kinh nghiệm x2
15 AOE 189103607 Thẻ kinh nghiệm x2
16 AOE_DAT_HOA 1942216409 Thẻ kinh nghiệm x2
17 ZzDuThienzZ 210888601 Thẻ tích luỹ x2
18 KieuNu2013 206735658 Thẻ tích luỹ x2
19 T<<…>>Sim9IIe<<…>>T 207914924 Thẻ tích luỹ x2
20 QS2N 107774949 Thẻ tích luỹ x2
21 kieuoanhoanh 122230129 Thẻ tích luỹ x2
22 TinhCo_Toyeu 55665345 Thẻ tích luỹ x2
23 TMDisconmeTM 199953135 Thẻ tích luỹ x2
24 ZzLeonzZ 14142211 Thẻ tích luỹ x2
25 umbalasibua 14335138 Thẻ tích luỹ x2
26 zZnhóczZ 198770694 Thẻ tích luỹ x2

Ghi chú

  • Hệ thống sẽ chuyển phần thưởng vào hành trang (hoặc thông báo qua hộp thư) sau 02 tuần diễn ra sự kiện.
Chúc các Tướng Quân có những giây phút thư giãn, vui vẻ cùng "Game Củ Hành bự nhất Việt Nam!".
Top