BXH vòng đua top Quân Đoàn Tranh Bá 8 đến hết ngày 23/11/2017

Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin cập nhật lại điểm vòng đua top giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá 8 tính đến hết ngày 23/11/2017. Do một số trục trặc về kỹ thuật nên có sự tính toán sai về điểm đua top các Quân Đoàn, Quân Sư Củ Hành xin chân thành cáo lỗi cùng các Tướng Quân.

Top