BXH vòng đua top Quân Đoàn Tranh Bá 8 đến hết ngày 25/11/2017

Các Tướng Quân thần mến,

Quân Sư Củ Hành xin cập nhật BXH vòng đua TOP giải đấu QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ 8. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của vòng ĐUA TOP, các Quân Đoàn hãy cố gắng lên nhé!

Top