Cảnh báo về trang web mạo danh Củ Hành Shop

Các Tướng Quân thân mến,

Mới đây, Ban Điều Hành 3Q nhận được thông báo hiện đang xuất hiện một trang web mạo danh Củ Hành Shop với mục đích xấu, bao gồm việc lấy cắp tài khoản của các Tướng Quân.

Trang web có đường dẫn tại cuhanhshop.com, Ban Điều Hành thông báo để các Tướng Quân được rõ.

Xem để biết thêm về các mánh lừa đảo tại đây.

CẢNH BÁO VỀ TRANG WEB LỪA ĐẢO CỦ HÀNH SHOP

KHUYẾN CÁO: KHÔNG ĐƯỢC TRUY CẬP VÀGIAO DỊCH TẠI  TRANG WEB MẠO DANH  CUHANHSHOP.COM

MỌI SAI LẦM ĐỀU PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG TIỀN BẠC VÀ CÔNG SỨC!

Nay kính báo,

Top