Cảnh báo: Xuất hiện website giả mạo trang Giải Đấu của 3Q Củ Hành

C
ác tướng quân 3Q thân mến,

Hiện nay trên mạng xuất hiện nhiều trang web giả mạo trang Giải đấu của game 3Q nhầm lừa đảo, hack tài khoản và thông tin nhân vật của các tướng quân. Nay Quân Sư Củ Hành xin lưu ý đến các tướng quân trang Giải Đấu duy nhất của game 3Q là giaidau.cuhanh.vn

  • Trang chủ duy nhất của 3Q Củ Hành là: http://3q.com.vn
  • Trang Giải Đấu duy nhất của 3Q Củ Hành là: http://giaidau.cuhanh.vn
  • Các link Đăng Ký của giải đấu: Không yêu cầu nhập mật khẩu (password).

HÌNH ẢNH 1 TRANG WEB GIẢ MẠO TRANG GIẢI ĐẤU CỦA 3Q CỦ HÀNH

Mong các tướng quân hãy lưu ý và thông tin đến các bạn của mình để cảnh giác!

Nay kính báo,

Top