Cập nhật mới email chương trình 'Học giỏi, 'hành' cũng giỏi!'

Các Tướng Quân thân mến,

Từ 07/06, chương trình "Học giỏi, 'hành' cũng giỏi" đã thu hút đông đảo các Tướng Quân tham dự. Cũng chính vì vậy, hộp thư chương trình đang ngập tràn bởi hàng trăm hình ảnh các giấy khen Học Sinh Giỏi, Học Sinh Tiên Tiến từ khắp nơi gửi về, Quân Sư Củ Hành buộc phải mở thêm hộp thư mới để có thể tiếp tục đón nhận email.

Mời các Tướng Quân"Học giỏi, 'hành' cũng giỏi"vui lòng gửi email về HỘP THƯ MỚI dưới đây:

GAME THỦ 3Q "HỌC GIỎI, 'HÀNH' CŨNG GIỎI!"

GỬI GIẤY KHEN VỀ EMAIL NHẬN THƯỞNG sukiencuhanh@gmail.com

Các Tướng Quân vui lòng cập nhật mới email sukiencuhanh@gmail.com , đồng thời thông báo cùng hảo hữu để gửi giấy khen về cho chương trình đúng hạn.

Nay bá cáo,

Top