[ccTalk 8888] Cách thức báo danh Quân Đoàn mới từ ngày 10/4/2014

Để các Quân Đoàn thuận lợi khi tham gia bánh danh nhận thưởng tại ccTalk phòng 8888 (3Q Củ Hành), Quân Sư Củ Hành sau đây phổ biến cách thức báo danh mới cho các Tướng Quân kể từ ngày 10/4/2014.

CÁCH THỨC BÁO DANH QUÂN ĐOÀN NHẬN THƯỞNG [MỚI]

CẬP NHẬT NGÀY 10/4/2014.

- Các bước tham gia báo danh:

 • Đúng 19h00, các Quân Đoàn Trưởng có mặt trong phòng báo danh, đăng ký với Ban Tổ Chức các thông tin:
  • Tên Quân Đoàn
  • Tên Quân Đoàn Trưởng
 • Sau khi Quân Đoàn Trưởng đăng ký với Ban Tổ Chức, sẽ được tạo phòng cho các Quân Đoàn đăng ký.
 • Các Quân Đoàn Trưởng cho các thành viên của mình vào phòng của Quân Đoàn.
 • Các thành viên phải online trong phòng Quân Đoàn từ khi có phòng tới 20h00.
 • Danh sách kết quả sẽ được công bố trong ngày hôm sau

- Ngoài ra, các Quân Đoàn đều có thể xin được cấp phòng riêng trong phòng 8888 3Q Củ Hành, khi thỏa các điều kiện sau:

 • Đạt điều kiện có ít nhất 20 người online mỗi ngày.
 • Khi xin cấp sẽ chỉ được phòng và QĐT sẽ được cấp quyền quản lý, nhưng không được các phần thưởng của phần Báo Danh.
 • Thông tin xin cấp phòng gửi về email : cuhanh3q8888@gmail.com.
 • Nội dung gồm: Tên Quân Đoàn, Zing ID và ID Ingame của Quân Đoàn Trưởng.
ccTalk PHÒNG 8888 đồng hành cùng game thủ 3Q Củ Hành
Mã số phòngLinkTiết mục
8888
(4 số 8)
http://cctalk.vn/go.html?roomid=8888
 • Giao lưu tặng quà
 • Cáp kèo giao hữu
 • Trực tiếp trận đấu
 • Chia sẻ kinh nghiệm
 • Và 8888...

Nay kính báo,

Top