[ccTalk 8888] Mời Quân Đoàn 3QLauXanh báo danh nhận thưởng

Các Tướng Quân thân mến,

Kết quả Báo Danh Quân Đoàn Nhận Thưởng đã thông báo từ ngày 7/5. Hiện tại, chương trình đã hoàn tất trao thưởng cho hầu hết các Quân Đoàn, duy chỉ có Quân Đoàn 3QLauXanh vẫn chưa liên hệ đến Ban Tổ Chức.

Ban Tổ Chức Báo Danh Quân Đoàn một lần nữa thông báo:

MỜI QUÂN ĐOÀN TRƯỞNG 3QLauXanh LIÊN HỆ VỚI BAN TỔ CHỨC ĐỂ NHẬN THƯỞNG

PHẦN THƯỞNG: CODE HÀNH GÀ LỆNH 1

THỜI GIAN: TỪ 7/5 ĐẾN 17H00' NGÀY 8/5/2014.

Nếu quá thời gian liên hệ nói trên, Quân Đoàn Trưởng 3QLauXanh vẫn không liên hệ với BTC, phần thưởng sẽ bị hủy.

Thời gian đạt giải báo danhQuân ĐoànQuân Đoàn TrưởngID Quân Đoàn Trưởng
01/05/2014 Lau Xanh [£X]. Ni Ngố Ngáo 197838026
04/05/2014

Nay kính báo,

Top