Chưa thể tham gia nhiệm vụ đổi "Quà Củ Hành Đặc Biệt"

Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin thông báo đến tất cả các Tướng Quân, nhằm chuẩn bị những vật phẩm tốt nhất dành cho gói "Quà Củ Hành Đặc Biệt" nên nhiệm vụ "Đổi 5 Men Rượu nhận Quà Củ Hành Đặc Biệt" sẽ tạm thời không thể tham gia được. Các Tướng Quân vui lòng quay lại thực hiện nhiệm vụ này vào ngày mai 26.12.2015 nhé

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG NHIỆM VỤ "QUÀ CỦ HÀNH ĐẶC BIỆT"

Trong thời gian bảo trì, các tướng quân không thể tham gia nhiệm vụ "Đổi 5 Men Rượu nhận Quà Củ Hành Đặc Biệt" thuộc chuỗi sự kiện "Rượu Mừng Tân Niên". Các nhiệm vụ khác vẫn có thể tham gia bình thường

Thời gian tạm ngừng dự kiến: đến ngày 26/12/2015

Nay kính báo,

Top