Chuỗi hoạt động cuối tuần 08/09 - 14/09/2017

Hoạt Động Tuần 08/09/2017 – 10/09/2017

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân)trở lêntừ 08h00 ngày 08/09 - 23h59 ngày 10/09 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất

S130

Bong Bóng Vương Miện (1 ngày)

1 Ngày

1

Khóa

D256

Luyện Hóa Tinh Nguyên

Vĩnh viễn

3

Khóa

AN39

Đá Tinh Luyện-Ám Kim

Vĩnh viễn

3

Khóa

AM00

Đá May Mắn

Vĩnh viễn

5

Khóa

AP56

Thẻ Thủ Hộ

Vĩnh viễn

5

Khóa

D219

Thảo Phạt Lệnh

15 Ngày

20

Khóa

 

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 - 23h59 ngày 08/09 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

-       Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

 

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất

D559

Túi Ưu Đãi Trang Bị Tinh Nguyên-Cao x10 (3 ngày)

(Trang Bị Tinh Nguyên-Cao x10 giảm giá còn 1488 Củ)

3 Ngày

1

Khóa

 

 

Hoạt động 3: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiếnnhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

-       Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 08/09 – 23h59 ngày 10/09,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiếnsẽ nhận được các phần thưởng sau:

 

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất

AM26

Đá Tinh Luyện-Vàng

Vĩnh viễn

3

Khóa

AM00

Đá May Mắn

Vĩnh viễn

3

Khóa

AP56

Thẻ Thủ Hộ

Vĩnh viễn

3

Khóa

C036

Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày)

180 Ngày

1

Khóa

 

Hoạt động 4: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùngnhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

-       Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 08/09 – 23h59 ngày 10/09,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùngsẽ nhận được các phần thưởng sau:

 

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất

AM26

Đá Tinh Luyện-Vàng

Vĩnh viễn

3

Khóa

AM00

Đá May Mắn

Vĩnh viễn

3

Khóa

AP56

Thẻ Thủ Hộ

Vĩnh viễn

3

Khóa

C036

Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày)

180 Ngày

1

Khóa

 

 

Hoạt động 5: Tăng điểm 08h00 08/09/2017 – 23h59ngày 10/09/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

-       Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

o   Tăng 20% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

o   Tăng 50% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

o   Tăng 50% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

o   Tăng 50% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

o   Tăng 50% Quân Lương sau mỗi trận đấu

 

Hoạt động 6: Tăng điểm giờ vàng ngày 08/09/2017 – 10/09/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

-       Trong thời gian hoạt động, từ09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

o   Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

o   Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

o   Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

o   Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

o   Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

 

-       Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:

o   Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

o   Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

o   Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

o   Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

o   Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

 

-       Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:

o   Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

o   Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

o   Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

o   Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

o   Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

 

 

Hoạt động 7: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 

-       Từ 8h00 ngày 08/09/2017 đến 23h59 ngày 10/09/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

 

 

Hoạt động 8: Nhân đôi Lực Chiến giờ vàng ngày 08/09/2017 – 10/09/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 

-       Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

o   Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

 

-       Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

o   Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

 

Top