Chuyển kênh để dễ dàng tham gia Mộng Tam Quốc

Gửi các Tướng Quân,

Mộng Tam Quốc ra mắt Closed Beta sáng nay (12/11) có sự thay đổi đặc biệt ở hệ thống máy chủ. Theo đó, máy chủ Củ Hành sẽ được bổ sung thêm các kênh Củ Hành 1, Củ Hành 2, Củ Hành 3,... nhằm gia tăng sức chứa.

Hiện tại, kênh Củ Hành 1 đang trong tình trạng đầy người chơi, Bổn Soái khuyến nghị các Tướng Quân nên di chuyển sang các kênh khác (Củ Hành 2, Củ Hành 3,...) để có đất dụng võ, đồng thời giảm thiểu các tình trạng lagg, disconnect.

MỞ THÊM KÊNH CHO MÁY CHỦ CỦ HÀNH

KHÔNG cần tạo nhân vật mới

CÁC TƯỚNG QUÂN NÊN "CHUYỂN KÊNH" ĐỂ DỄ DÀNG TRẢI NGHIỆM!

Nay bá cáo,

Top