Củ Hành kênh 26 - Tham gia đánh Ghép kiểu Ngẫu Nhiên tướng

Các Tướng Quân thân mến,

Từ sáng nay 20/03, khi đăng nhập vào máy chủ Củ Hành - Kênh 26, các tướng quân có thể tham gia đánh Ghép kiểu Ngẫu Nhiên tướng. Theo đó, đây sẽ là lãnh địa mới dành cho tất cả Tướng Quân đạt cấp từ 11 Danh Tướng trở lên mới được tham gia.

Máy chủ Củ Hành kênh 26 - Đánh Ghép kiểu Ngẫu Nhiên tướng.

Các Tướng Quân đạt cấp 11 trở lên mới có thể vào đây thi đấu

Nay kính báo,

Top