Củ Hành kênh 4 - Lãnh địa cho người chơi cấp 6 trở lên

Các Tướng Quân thân mến,

Từ 10h00' sáng nay (30/11), khi đăng nhập vào máy chủ Củ Hành - Kênh 4, các Tướng Quân sẽ gặp thông báo "Đạt từ cấp 6, Môn Tướng trở lên mới có thể vào kênh này". Theo đó, đây sẽ là lãnh địa "bất khả xâm phạm" dành cho các Tướng Quân "chuyên đi bán hành", cũng là điều được nhiều Tướng Quân mong muốn bày tỏ trên diễn đàn trò chơi.

Máy chủ Củ Hành kênh 4 - Nơi Môn Tướng Trổ Thần Oai.

Các Tướng Quân đạt cấp 6 trở lên mới có thể vào đây thi đấu.

Nay kính báo,

Top