[Củ Hành Shop] 06h00' sáng thứ sáu 03/05, tạm ngừng bán một số vật phẩm

Các tướng quân thân mến,

Bắt đầu từ 06h00' sáng thứ sáu (03/05), bên cạnh ra mắt những vật phẩm hấp dẫn để các Tướng Quân thỏa sức mua sắm chuẩn bị đón hè, Củ Hành Shop sẽ tạm thời ngưng bán một số vật phẩm có trong danh sách bên dưới.

Chỉ còn vài giờ nữa sẽ không thể mua được "hàng hiếm", các Tướng Quân hãy nhanh tay "mua ngay kẻo muộn"!

DANH SÁCH CÁC VẬT PHẨM NGỪNG BÁN TRONG CỦ HÀNH SHOP

SttVật phẩm
1
Lăng Thống Quan Ấn (7 ngày)
2
Pháp Chính Quan Ấn (7 ngày)
3
Mã Lương Quan Ấn (7 ngày)
4
Hứa Chử Quan Ấn (7 ngày)
5
Hạ Hầu Đôn Quan Ấn (7 ngày)
6


Hạ Hầu Uyên Quan Ấn (7 ngày)

7
Từ Thứ Quan Ấn (7 ngày)
8
Trình Dục Quan Ấn (7 ngày)
9
Trương Oanh Oanh Quan Ấn (7 ngày)
10
Chu Du Quan Ấn (7 ngày)
11
Phan Phượng Quan Ấn (7 ngày)
12
Đổng Trác Quan Ấn (7 ngày)
13
Tào Tháo Quan Ấn (7 ngày)
14
Bàng Đức Quan Ấn (7 ngày)

Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay các vật phẩm cần thiết trước phiên chợ cuối cùng sẽ đóng cửa vào sáng 03/05/2013.

Top