[Củ Hành Shop] Giảm giá sốc Thẻ Tướng và Quan Ấn mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam

Các Tướng Quân thân mến,

Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam, từ thứ ba (19/11), Củ Hành Shop sẽ mang đến chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn.

Đợt giảm giá hơn 100 món, bao gồm nhiều loại thẻ Tướng & Quan Ấn Tướng được ưa chuộng nhất hiện nay. Các Tướng Quân hãy nhanh tay kẻo lỡ!

KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

THẺ TƯỚNG GIẢM ĐẾN 50% & ĐỒNG GIÁ QUAN ẤN

THỜI GIAN: TỪ 06H00' THỨ BA 19/11 ĐẾN 06H00' THỨ SÁU 22/11/2013

Vật phẩm giảm giá

Vật phẩm cường hóa
SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Đá May Mắn 80 40
2 Thẻ Thủ Hộ 80 40
Thẻ Tướng
SttVật phẩmGiá cũGiá mới
1 Thẻ Hạ Hầu Đôn 115 81
2 Thẻ Quan Vũ 115 81
3 Thẻ Bồ Nguyên 115 81
4 Thẻ Mã Lương 115 81
5 Thẻ Tân Hiến Anh 115 81
6 Thẻ Hoàng Cái 120 84
7 Thẻ Tào Thực 120 84
8 Thẻ Lữ Mộng Như 120 84
9 Thẻ Vu Cấm 120 84
10 Thẻ Quan Bình 120 84
11 Thẻ Tào Phi 120 84
12 Thẻ Cam Ninh 128 90
13 Thẻ Trương Phi 144 101
14 Thẻ Hạ Hầu Uyên 144 101
15 Thẻ Gia Cát Lượng 144 101
16 Thẻ Tôn Thượng Hương 144 101
17 Thẻ Tôn Kiên 144 101
18 Thẻ Từ Hoảng 144 101
19 Thẻ Từ Thứ 144 101
20 Thẻ Trình Dục 144 101
21 Thẻ Tào Nhân 144 101
22 Thẻ Mã Siêu 144 101
23 Thẻ Tào Hồng 144 101
24 Thẻ Mi Trúc 144 101
25 Thẻ Thái Sử Từ 144 101
26 Thẻ Lý Điển 144 101
27 Thẻ Tào Chương 144 101
28 Thẻ Cố Ung 144 101
29 Thẻ Điển Vi 144 101
30 Thẻ Quách Gia 144 101
31 Thẻ Ngô Phượng Hi 144 101
32 Thẻ Linh Âm 144 101
33 Thẻ Tiểu Kiều 144 101
34 Thẻ Ngụy Diên 144 101
35 Thẻ Trình Phổ 144 101
36 Thẻ Đại Kiều 144 101
37 Thẻ Đặng Ngải 144 101
38 Thẻ Trương Oanh Oanh 144 101
39 Thẻ Lưu Bị 144 101
40 Thẻ Lỗ Túc 144 101
41 Thẻ Đổng Trác 144 101
42 Thẻ Bàng Đức 144 101
43 Thẻ Tư Mã Ý 144 101
44 Thẻ Tôn Sách 144 101
45 Thẻ Bàng Thống 144 101
46 Thẻ Trương Liêu 144 101
47 Thẻ Lưu Biểu 144 101
48 Thẻ Trương Hợp 144 101
49 Thẻ Tư Mã Chiêu 144 101
50 Thẻ Lữ Mông 144 101
51 Thẻ Chúc Dung 144 101
52 Thẻ Trương Hoành 160 96
53 Thẻ Triệu Thống 160 96
54 Thẻ Pháp Chính 160 96
55 Thẻ Quan Phượng 160 96
56 Thẻ Hoàng Vũ Điệp 160 96
57 Thẻ Hoàng Trung 160 96
58 Thẻ La Lợi 160 96
59 Thẻ Giả Hủ 162 97
60 Thẻ Chu Du 180 108
61 Thẻ Trương Chiêu 180 108
62 Thẻ Mã Vân Lộc 180 108
63 Thẻ Hứa Chử 180 108
64 Thẻ Chu Thương 180 108
65 Thẻ Khương Duy 184 110
66 Thẻ Tôn Linh Lung 240 120
67 Thẻ Trương Giác 240 120
68 Thẻ Lăng Thống 240 120
69 Thẻ Công Tôn Toản 240 120
70 Thẻ Tào Tháo 240 120
71 Thẻ Phan Phượng 240 120
72 Thẻ Hoàng Nguyệt Anh 252 126
73 Thẻ Chu Thái 252 126
74 Thẻ Tôn Quyền 252 126
75 Thẻ Điêu Thuyền 252 126
76 Thẻ Biện Ngọc Nhi 252 126
77 Thẻ Lữ Bố 252 126
78 Thẻ Triệu Vân 252 126
79 Thẻ Mã Đại 252 126
80 Thẻ Hoa Hùng 252 126
81 Thẻ Lục Tốn 252 126
82 Thẻ Lưu Chương 252 126
83 Thẻ Mạnh Hoạch 252 126
84 Thẻ Viên Thiệu 252 126
85 Thẻ Tuân Úc 252 126
86 Thẻ Tào Tiết 288 144
87 Thẻ Bộ Uyển 360 180
88 Thẻ Lưu Thiện 360 180
89 Thẻ Văn Xú 360 180
90 Thẻ Viên Thuật 360 180
91 Thẻ Nhan Lương 480 240
92 Thẻ Tôn Hoàn 480 240
93 Thẻ Mã Tắc 480 240
94 Thẻ Chân Mật 480 240
Quan Ấn
SttVật phẩmGiá cũGiá mới
1 Chu Du Quan Ấn (7 ngày) 105 98
2 Triệu Vân Quan Ấn (7 ngày) 126 98
3 Trương Phi Quan Ấn (7 ngày) 140 98
4 Hoàng Trung Quan Ấn (7 ngày) 140 98
5 Tôn Kiên Quan Ấn (7 ngày) 140 98
6 Biện Ngọc Nhi Quan Ấn (7 ngày) 140 98
7 Tào Tiết Quan Ấn (7 ngày) 140 98
8 Lưu Bị Quan Ấn (7 ngày) 140 98
9 Trình Dục Quan Ấn (7 ngày) 140 98
10 Bồ Nguyên Quan Ấn (7 ngày) 140 98
11 Tào Nhân Quan Ấn (7 ngày) 140 98
12 Mi Trúc Quan Ấn (7 ngày) 140 98
13 Thái Sử Từ Quan Ấn (7 ngày) 140 98
14 Lý Điển Quan Ấn (7 ngày) 140 98
15 Lỗ Túc Quan Ấn (7 ngày) 140 98
16 Tư Mã Ý Quan Ấn (7 ngày) 140 98
17 Tôn Linh Lung Quan Ấn (7 ngày) 140 98
18 Chu Thương Quan Ấn (7 ngày) 140 98
19 Mã Lương Quan Ấn (7 ngày) 140 98
20 Trương Giác Quan Ấn (7 ngày) 140 98
21 Linh Âm Quan Ấn (7 ngày) 140 98
22 Lưu Biểu Quan Ấn (7 ngày) 140 98
23 Vu Cấm Quan Ấn (7 ngày) 140 98
24 Quan Bình Quan Ấn (7 ngày) 140 98
25 Lục Tốn Quan Ấn (7 ngày) 140 98
26 Hoàng Nguyệt Anh Quan Ấn (7 ngày) 140 98
27 Trương Chiêu Quan Ấn (7 ngày) 150 98
28 Đại Kiều Quan Ấn (7 ngày) 150 98
29 Tôn Sách Quan Ấn (7 ngày) 160 98
30 Lăng Thống Quan Ấn (7 ngày) 160 98
31 Từ Thứ Quan Ấn (7 ngày) 160 98
32 Quách Gia Quan Ấn (7 ngày) 160 98
33 Hoàng Cái Quan Ấn (7 ngày) 160 98
34 Đặng Ngải Quan Ấn (7 ngày) 160 98
35 Gia Cát Lượng Quan Ấn (7 ngày) 180 98
36 Khương Duy Quan Ấn (7 ngày) 180 98
37 Hứa Chử Quan Ấn (7 ngày) 188 98
38 Đổng Trác Quan Ấn (7 ngày) 188 98
39 Tuân Úc Quan Ấn (7 ngày) 188 98
40 Mạnh Hoạch Quan Ấn (7 ngày) 188 98
41 Trương Liêu Quan Ấn (7 ngày) 188 98

Thẻ VIP

Trong các vật phẩm nên mua, Bổn Soái đặc biệt khuyến nghị các Tướng Quân nên mua Thẻ Hội Viên (còn gọi là Thẻ VIP) để được hưởng các đặc quyền đặc lợi trong game Củ Hành.

Làm VIP sướng lắm, dễ đâu "bị hành"!

Trang bị Thẻ HỘI VIÊN (Thẻ VIP) để tự do vào kênh đông người và tận hưởng các đặc quyền, đặc lợi.

Vật phẩmMinh họa (nếu có)Công dụngĐộ quan trọng

Thẻ Hội Viên

Người chơi khi sử dụng sẽ hưởng các đặc quyền VIP

Hướng dẫn "mua hành"

 • Để mua các vật phẩm trên, người chơi nhấn vào nút "Cửa Hàng" bên dưới màn hình (hoặc phím tắt Ctrl + G).

 • Tùy theo vật phẩm ở "gian hàng" nào, người chơi nhấn vào loại vật phẩm tương ứng: Hot, vật phẩm, vũ khí, trang bị, thẻ,...

 • Trước khi mua, Tướng Quân có thể nhấp chuột phải vào vật phẩm để dùng thử đến khi vừa ý.

 • Nếu nhân vật có đủ Củ (tiền Xu), vật phẩm mua sẽ được đưa vào hành trang. Người chơi nhấp chuột trái chọn "sử dụng", "trang bị",..

 • Nếu nhân vật không đủ Củ (tiền Xu), nhấn vào nút "Nạp" để tiến hành nạp Củ. Xem hướng dẫn nạp Củ game Củ Hành "tại đây".

Để các Tướng Quân có thật nhiều Củ thỏa sức mua sắm các trang bị làm đẹp cho nhân vật, đồng thời gia tăng sức mạnh khi tung hoành trong phó bản, Bổn Soái sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách thức nạp Củ như sau:

Trang nạp Củ: pay.zing.vn

Nạp Củ cho game Củ Hành ở đâu?

Mộng Tam Quốc

 • Nếu đang bận "hành nhau" trong game, Tướng Quân không cần phải mở trình duyệt mới, chỉ việc mở Cửa Hàng trong game, nhấp chọn nút "Nạp", hệ thống sẽ tự động dẫn về trang nạp thẻ.

Mộng Tam Quốc

 • Trang nạp thẻ mở ra, Tướng Quân đăng nhập bằng tài khoản game Củ Hành và tiến hành nạp Củ theo hướng dẫn bên dưới.

Mộng Tam Quốc

Hướng dẫn nạp Củ

Hiện nay, có 5 hình thức nạp thẻ (nạp Củ) cho tài khoản chơi game Củ Hành bao gồm: Thẻ cào, eSale, SMS Banking, Tin nhắn SMS, thẻ ATM.

  • Đối với hình thức nạp Củ qua thẻ cào và ATM, người chơi sẽ nhận trực tiếp tiền Củ trong game Củ Hành.
Nạp Củ bằng thẻ cào, thẻ ATM nhận ngay Củ game Củ Hành.
 • Đối với các hình thức còn lại, người chơi cần chuyển đổi từ Zing Xu sang tiền Củ.

Các Tướng Quân có thể xem phần "Hướng dẫn nạp Củ" như bên dưới:

Phương thức nạp Củ(nạp Thẻ)

Nơi để Nạp Củ

(Nhấp chọn để Nạp Ngay)

Hướng dẫn cách Nạp Củ
Thẻ cào

Nhấn vào đây nạp bằng thẻ cào

Hướng dẫn cách nạp Củ bằng thẻ cào

eSale Nhấn vào đây nạp qua hình thức eSale Hướng dẫn cách nạp Củ bằng eSale
SMS Banking Nhấn vào đây nạp qua hình thức SMS Banking Hướng dẫn cách nạp Củ bằng SMS Banking
Tin nhắn SMS Nhấn vào đây nạp qua hình thức tin nhắn SMS Hướng dẫn cách nạp Củ bằng tin nhắn SMS
Thẻ ATM Nhấn vào đây để nạp bằng thẻ ATM Hướng dẫn cách nạp Củ bằng Thẻ ATM của các ngân hàng

Hướng dẫn chuyển sang tiền Củ trong game Củ Hành

Sau khi đã nạp tiền cho tài khoản, các Tướng Quân thực hiện tiếp thao tác chuyển sang Củ game Củ Hành (đối với trường hợp nạp Củ qua hình thức eSale, SMS Banking, tin nhắn SMS,...) theo như hướng dẫn dưới đây:

 • Tại trang pay.zing.vn, chọn mục "Đổi Zing Xu", sau đó nhấn chọn game Củ Hành.

Mộng Tam Quốc

 • Chọn mệnh giá đổi mong muốn:
  • Mệnh giá chuẩn: 1 Zing Xu = 1 Củ trong game Củ Hành, người chơi có thể chọn các mức đổi phù hợp:
   • 200 Zing Xu = 200 Củ
   • 600 Zing Xu = 600 Củ
   • 1.200 Zing Xu = 1.200 Củ

Mộng Tam Quốc

 • Nhấn "Đồng ý" để xác nhận chuyển đổi.

Mộng Tam Quốc

Hy vọng phần hướng dẫn trên sẽ giúp các Tướng Quân luôn có hầu bao rủng rỉnh, thỏa sức tham gia "hành nhau" cùng - "Game Củ Hành bự nhất Việt Nam!".

Top